W Bogu odniesiesz zwycięstwo

20 marca 2020

„Patrzę dalej: Przed tronem i przed Barankiem zobaczyłem wielki tłum ludzi, niemożliwy do policzenia. Pochodzili z każdego narodu, plemienia ludu i języka. Stali ubrani w białe szaty. W rękach trzymali gałązki palmowe i donośnie ogłaszali: Zbawienie jest w naszym Bogu, który siedzi na tronie oraz w Baranku” (Księga Objawienia 7,9-10). Jezus siedzi na swoim tronie chwały i nikt nie może zakwestionować Jego zwycięstwa. On rządzi w majestacie i chwale. On wygrał walkę, zwyciężył śmierć.
A oto, co to oznacza dla ciebie:
- ty jesteś zwycięzcą;
- jesteś wolny, twoje kajdany zostały zerwane;
- jesteś współspadkobiercą Królestwa niebieskiego razem z Nim;
- możesz żyć w zaufaniu;
- jesteś wypełniony Jego życiem;
- jesteś świątynią Jego Ducha.

Przyjacielu, ponieważ Jezus zwyciężył i zmiażdżył moc grzechu, możesz każdego dnia chodzić w Jego mocy i zwycięstwie, bez ograniczeń. Wypowiedz razem ze mną: „Jezu, mam wszystko w Tobie. Ty jesteś Królem Królów i Panem Panów. W Tobie jestem zwycięzcą. Będę trwał w ufności, wypełniony twoim życiem. Amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...