W czym pokładasz swoje poczucie bezpieczeństwa?

27 stycznia 2019

Przyglądając się uczciwie swojemu życiu, co byś odpowiedział na pytanie, co lub kto zapewnia ci poczucie bezpieczeństwa? Najczęściej mamy nadzieję, że poczucie bezpieczeństwa zapewnią nam:
- rodzina,
- praca,
- pieniądze, - przyjaciele,
- zdolności i kompetencje,
- służba w kościele.
Jezus mówi do nas: „Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ceni Mnie bardziej niż swojego ojca i matkę, żonę i dzieci, braci i siostry, a także bardziej niż swoją duszę, nie może być uczniem moim”. (Łukasz 14,26) Te słowa mogą nam się wydawać surowe. Jednak to przykazanie jest nam dane z wielkiej miłości. Jezus musi we wszystkim zajmować pierwsze miejsce w naszym życiu, a nasze poczucie bezpieczeństwa musimy przede wszystkim opierać na Nim. Wszystko inne jest ulotne, tymczasowe, krótkotrwałe... i ostatecznie przemijające. Ale Jezus jest Tym, który trwa na wieki. On jest Wiecznym Bogiem. Czy mógłbyś znaleźć schronienie, azyl w bardziej bezpiecznym miejscu niż On?  

Psalmista tysiące lat temu napisał, „Bo Ty jesteś mą opoką i mą twierdzą. Przewódź mi ze względu na Twe imię, wyciągnij mnie z zastawionej na mnie sieci, bo w Tobie jedyne me schronienie. W Twoje ręce składam mego ducha, odkupiłeś mnie Panie, wierny Boże”. (Psalm 31,4-6) Jezus i dzisiaj jest twoją skałą, ochroną twojego życia, schronieniem dla twojego serca. I On nigdy cię nie opuści... Jego wierność gwarantuje twoje bezpieczeństwo. Jeśli swoje poczucie bezpieczeństwa będziesz budował na Nim, przede wszystkim na Nim, wtedy twoje życie będzie bardzo dobrze chronione.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...