W jakim jesteś miejscu z Bogiem?

9 czerwca 2021

Spójrzmy dzisiaj na temat „Boży plan dla ciebie” z punktu widzenia relacji z Nim.
Grzech oddziela nas od Ojca, ale jest dobra wiadomość: „Gdyż tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Jedynego Syna , aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Ewangelia Jana 3,16).
Zapytasz, dlaczego o tym dzisiaj przypominam? Po prostu dlatego, że tam, gdzie jest oddzielenie, nie ma porozumienia. A bez porozumienia nie możesz poznać, co Bóg przewidział w swoich planach dla ciebie. Zachęcam cię, byś odłożył wszystko, co oddziela cię od Boga i przeszkadza w nawiązaniu z Nim bliskiej relacji.
Posłuchaj pieśni, która o tym mówi, w wykonaniu United Pursuit:
„Zostałem stworzony przez Ciebie,
zostałem stworzony dla Ciebie,
bez pełnej bliskości będę niespełniony”.

Bardzo cię cenię i chciałbym, abyś przyjął wszystko, co Bóg przygotował właśnie dla ciebie.
Jeśli czujesz potrzebę pojednania się z Ojcem, módl się ze mną: „Niebiański Ojcze, zbadaj mnie swoim Duchem i pokaż mi, co jest złe we mnie. Proszę, byś przebaczył mi moje grzechy. Dziękuję za krew Jezusa, która oczyszcza mnie od wszelkiego grzechu. Proszę, pomóż mi żyć tak, by się Tobie podobać. Z całego serca chcę trwać w dobrej relacji z Tobą! W imieniu Jezusa, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...