W jakim jesteś miejscu z Bogiem?

9 sierpnia 2018

Spójrzmy dzisiaj na temat "Boży plan dla ciebie", z punktu widzenia relacji z Nim. Grzech oddziela nas od Ojca. Ale jest dobra wiadomość... "Gdyż tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Jedynego Syna , aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginał, ale miał życie wieczne". (Jan 3,16)  

Zapytasz, dlaczego o tym dzisiaj przypominam? Po prostu dlatego, że tam gdzie jest oddzielenie nie ma porozumienia. A bez porozumienia nie możesz poznać co Bóg ma dla ciebie w swoich planach. Zachęcam cię, byś odłożył wszystko co oddziela cię od Boga i przeszkadza w nawiązaniu z Nim bliskiej relacji.  

Posłuchaj pieśni, która o tym mówi, w wykonaniu United Pursuit "Zostałem stworzony przez Ciebie, zostałem stworzony dla Ciebie, bez pełnej bliskości będę niespełniony”.  

Bardzo cię cenię i chciałbym abyś przyjął wszystko, co Bóg przygotował właśnie dla ciebie. Jeśli czujesz potrzebę pojednania się z Ojcem, módl się ze mną... "Niebiański Ojcze, zbadaj mnie Swoim Duchem i pokaż mi co jest złe we mnie. Proszę Cię byś przebaczył mi moje grzechy. Dziękuję za krew Jezusa, która oczyszcza mnie od wszelkiego grzechu. Proszę Cię pomóż mi żyć tak by się Tobie podobać. Z całego serca chcę trwać w dobrej relacji z Tobą! W imieniu Jezusa, amen".  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...