W słabości twoja siła

11 czerwca 2022

Został nam już ostatni werset Psalmu 29 i wierzę, że będzie on dla ciebie wielką zachętą. Pieśń Dawida robi tutaj nieoczekiwany zwrot. Po opisie Bożej wszechmocy psalm kończy się słowami: „Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!” (w. 11).

To niesamowite, nasz wszechmocny Bóg nie chce zatrzymywać mocy tylko dla siebie. On troszczy się o każdego, kogo stworzył, i pragnie dzielić się z nim swoją siłą. Czy to nie wspaniała wiadomość? Oznacza, że w Nim możesz znaleźć pokój, kiedy zaczynasz panikować, wytrwałość, kiedy twoje siły się wyczerpały i odwagę w chwilach, kiedy tchórzysz. Apostoł Paweł przypomina nam, czym zostaliśmy obdarowani w Jezusie:

„Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia” (2 Tm 1,7). Ta wspaniała obietnica naszego potężnego Boga niesie nadzieję!
Nie musisz już polegać na własnej sile, której masz tak niewiele. I dobrze. Bo jak pisze apostoł Paweł: „w słabości jest twoja siła”. Sam usłyszał te słowa od Boga: „Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości”. A dalej dodaje: „Najchętniej więc będę chlubić się słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa” (2 Kor 12,9).

Tak, jesteśmy słabi, tchórzliwi, upadamy, ale właśnie wtedy mamy otwierać się na Jego moc, która może w nas potężnie działać. Dlatego odpocznij, zrelaksuj się, bo za tobą stoi wielki Bóg. Możesz się na Nim oprzeć!

Chciałabym pomodlić się o ciebie słowami z listu do Kolosan:
„Modlę się, by Pan napełnił cię swoją potężną i chwalebną mocą. Podążaj naprzód bez względu na okoliczności, zawsze radując się w Panu, z wdzięcznością Ojcu, który uzdolnił cię do korzystania z tych wszystkich wspaniałości, będących udziałem żyjących w królestwie światła”.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...