Walka o pokój?

26 grudnia 2022

Świętując narodzenie Jezusa, przyznajesz, że Bóg jest tym, który dotrzymuje obietnic. W wielu miejscach w Biblii zapowiadał przyjście swojego Syna na świat. I tej obietnicy dotrzymał. Czy to nie jest wspaniałe?! To oznacza, że Bóg ma plan na wszystko – który niezależnie od tego, czy będziemy musieli poczekać dłużej czy krócej, powiedzie się na pewno. Jezus urodził się jako maleńkie dziecko, ogołocony z całej chwały i majestatu. Nie wyglądał jak Bóg, nie wyglądał jak ten zapowiadany Mesjasz. Stał się człowiekiem, dobrowolnie. Sam ten fakt pokazuje, jak bardzo musi kochać ciebie, i mnie. Jak wielka jest Jego łaska. Czytamy: „On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego?” (Rz 8,32).

Prorok Izajasz, który miał szczególne objawienia dotyczące przyjścia Mesjasza, zapowiedział, że jednym z Jego imion będzie Książę Pokoju.
„Oto narodziło się Dziecko! Syn został nam dany! Władza spocznie na Jego ramieniu! Nazwą Go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju”(Iz 9,5).

Cały świat marzy o pokoju. Wiesz, jakie jest najgłębsze pragnienie każdej miss świata? By zapanował pokój na świecie :). Wszyscy mówią o pokoju, a pokoju jakby coraz mniej. Taki, który byśmy jako ludzie chcieli zaprowadzić, jest czystą utopią. Wiesz, co stanowi największą przeszkodę? Nasza natura skłonna do kłótni, do walki o swoje. Masz z pewnością wiele przykładów wokół – spójrz choćby na siebie, na relacje w rodzinie, w pracy, na poziomie polityki lokalnej itp.

Bo trwały pokój jest możliwy tylko w Jezusie. On nie tylko daje pokój, ale stanowi też jego źródło. Jezus mówi nam: „Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka” (J 14,27). To, co daje świat, jest chwilowe, nietrwałe, ulotne. Praktycznie stale gdzieś w jakimś miejscu toczy się wojna. Czy strach to twój nieodłączny towarzysz? Jeśli tak, przyjdź do Księcia Pokoju. Pokój, który On zaprowadza, jest trwały, żadna siła go nie zburzy. Dzięki Jezusowi możesz mieć jedność z Bogiem, możesz nawiązać z Nim żywą, osobistą relację. Nie musisz się zadręczać poczuciem winy, wstydu z przeszłości. Nie musisz się bać przyszłości. Teraźniejszość zaś możesz stale na nowo oddawać w Jego mocne ręce.

„Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania” (2 Kor 5,19). Jeśli żyjesz już w pokoju z Bogiem, opowiedz o tym komuś, kto o nim marzy. Przedstaw mu Księcia Pokoju, który wprowadzi go w inny świat. „Ojcze, dziękuję Ci za Twojego syna Jezusa. Za to, że przyszedł na ziemię, by pokazać nam Ciebie, Boga pokoju, radości i miłości. Że przyniósł nam pojednanie z Tobą. Że nie muszę już trwać w strachu. Pomóż mi być nośnikiem Twojego pokoju w życiu tych, których mi dałeś. Amen”.

Posłuchaj:
TGD - Pierwsza Gwiazda w wykonaniu: Kukulska, Marika, Niemen, Badach, Cugowski, Szcześniak  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...