Warto wytrwać

24 marca 2022

Psalm 20 możemy odczytać w kategoriach mesjańskich, kiedy to Boży pomazaniec ostatecznie zwycięży moce ciemności i będzie królował, a my z Nim.
„Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani oraz wierni” (Ap 17,14).

„Wtedy siódmy anioł zatrąbił. I rozległy się donośne głosy w niebie, mówiące: »Królestwa tego świata stały się królestwami naszego Pana i Jego Chrystusa i będzie królował na wieki wieków!«” (Ap 11,15).

Tak, to jest twoja przyszłość. Będziesz razem z Nim królować. Czy nie warto wytrwać?

Jak pisał apostoł Paweł: wbrew przeciwnościom „Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie (…) Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa” (Flp 3,14. 20).

Właśnie wtedy, kiedy jest ci ciężko, kiedy twoja wiara bywa wystawiana na próbę, kiedy nie widzisz owoców swojej służby, niech to będzie twoją radością i celem, twoją nadzieją. Jesteś w drodze, w podroży, zdążasz do swojej prawdziwej ojczyzny – do nieba.

„Tak, Panie, nie pozwól, by te tymczasowe trudności, problemy, powstrzymały mnie czy ściągnęły z drogi. Moim celem jesteś Ty, życie z Tobą na zawsze, w Twojej obecności, w pełni radości. W miejscu, gdzie nie będzie już smutku ani bólu. Ty jesteś Królem, a ja należę do Ciebie, bo mnie wybrałeś i powołałeś do życia z Tobą. Prowadź mnie do celu, Panie, modlę się w imieniu Jezusa, amen”.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...