Ważne, by dobrze skończyć!

26 grudnia 2019

Za kilka dni rozpoczniemy pisanie noworocznych postanowień. To dobry zwyczaj, ponieważ stwarza okazję do przemyśleń i przyswajania sobie nowych nawyków, rozpoczęcia czegoś od nowa! Myślę, że najpierw jednak powinniśmy dobrze zakończyć rok. W Biblii czytamy: „Lepszy koniec sprawy niż jej początek, lepsza postawa cierpliwa niż zarozumiała” (Księga Kaznodziei 7,8). Myślę, że w tych słowach jest dużo mądrości. Kierując się nią, możemy inaczej spojrzeć na mijający rok.
Co przychodzi ci na myśl, kiedy spoglądasz wstecz na ostatnie 12 miesięcy?
Ostatni rok nie był dla mnie łatwy. Były trudne chwile, zmęczenie wynikające z przyjęcia na siebie zbyt wielu zobowiązań, poczucie niesprawiedliwości czy niezrozumienia w reakcji na nowe pomysły, ale Bóg zawsze mi towarzyszył i w takich chwilach wyciągał do mnie swoją pomocną rękę. Jestem Mu wdzięczny z całego serca. Jak już pisałem wcześniej: „Jeśli jesteśmy wdzięczni za wszystko, co Bóg nam dał, wtedy On jako dobry Ojciec sprawia, że te rzeczy pomnażają się w naszym życiu”. Zakończmy ten rok z wdzięcznością, nawet jeśli to trudne.

Biblia zachęca nas do chwalenia Boga bez ustanku, w każdych okolicznościach. Wdzięczność to wartość, która jest mi szczególnie bliska. Chciałbym po prostu powiedzieć Panu „dziękuję”. Podziękować za wszystko, także za to, co trudne. Chciałbym zakończyć ten rok z sercem pełnym wdzięczności!
Pomódl się razem ze mną: „Panie, dziękuję Ci za miniony rok. Nie chcę rozpamiętywać rozczarowań i niepowodzeń. Chcę zawsze swoje oczy kierować na Ciebie! Chcę każdego dnia okazywać Ci wdzięczność. Dziękuję za Twoją łaskę, która jest nowa dzisiaj i będzie każdego kolejnego dnia. W imieniu Jezusa, amen!”  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...