Wiara jest jak włącznik zasilania

8 lipca 2021

Czym jest wiara? Jak byś ją opisał?
Ewangelista Reinhard Bonnke często porównuje wiarę do włącznika zasilania, wyjaśniając, że ona sama nie robi nic, ale pozwala, by prąd popłynął. Innymi słowy, jeśli wprowadzę moją wiarę w działanie, Boży prąd popłynie, ale jeśli nie włączę przycisku, nic się nie wydarzy.

Biblia mówi: „I wszystko, o co, wierząc, poprosilibyście w modlitwie – otrzymacie” (Ewangelia Mateusza 21,22). Proś z wiarą! Ufaj Bogu i oczekuj cudu. Jego Słowo zapewnia nas, że możemy „z ufnością zbliżać się do Niego”, a „jeśli prosimy o cokolwiek zgodnie z Jego wolą, On nas słyszy” (1 List Jana 5,14).
On cię słyszy, i chce dla ciebie tego, co najlepsze.
Jeśli potrzebujesz dzisiaj cudu w jakieś sferze swojego życia, czy to uzdrowienia fizycznego, czy cudownej interwencji w pracy, czy w relacji jedno możesz zrobić: włączyć przycisk wiary! Jak? Poprzez modlitwę i nastawienie wiary.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...