Wiara jest jak włącznik zasilania.

11 września 2018

A ty jak uważasz, czym jest wiara? Jak byś ją opisał?  

Ewangelista Reinhard Bonnke często porównuje wiarę do włącznika zasilania, wyjaśniając, że ona sama nic nie robi, ale pozwala, by prąd popłynął. Innymi słowy, jeśli wprowadzę moją wiarę w działanie, Boży prąd popłynie. Ale jeśli nie włączę przycisku, nic się nie wydarzy! Biblia mówi, "I wszystko, o co wierząc poprosilibyście w modlitwie - otrzymacie". (Mateusz 21,22)  

Proś z wiarą! Ufaj Bogu i oczekuj cudu. Jego Słowo zapewnia nas, że możemy "…z ufnością zbliżać się do Niego", a "jeśli prosimy o cokolwiek zgodnie z Jego wolą, On nas słyszy". (1 Jana 5,14) On cię słyszy i chce dla ciebie tego, co najlepsze.  

Jeśli potrzebujesz dzisiaj cudu w jakieś sferze swojego życia, czy to uzdrowienia fizycznego, czy cudownej interwencji w pracy, czy w relacji – możesz zrobić jedno: włączyć przycisk wiary! Jak? Poprzez modlitwę i nastawienie... wiary.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...