Wiemy jak, nie rozumiemy dlaczego

11 marca 2022

Czy też masz wrażenie, że dzisiejszy świat pogrążył się w poważnym kryzysie i chaosie? Pomimo że technologicznie rozwijamy się jak nigdy dotąd, to jednak zostaliśmy daleko z tyłu, jeśli chodzi o zrozumienie tego, kim jesteśmy, po co tu jesteśmy i dokąd zmierzamy.
Już wiele wieków temu apostoł Paweł pisał: „Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie” (1 Kor 1,25).
Kiedy człowiek odrzuca, ignoruje, lekceważy Boga, traci poczucie sensu i celu w życiu.
Podobnie jak mikrofon zaprojektowano, by wzmacniał i nagrywał dźwięki, a nie służył do przybijania gwoździ, tak człowiek został stworzony przez Boga na Jego obraz, by wypełnił plan, jaki Bóg dla niego przygotował.

Czy wiesz, po co i dlaczego jesteś tu na ziemi?
Gdy zaczniesz czytać Biblię, odkryjesz w niej, jakie są zamysły Boże i Jego pragnienia co do ciebie. Jesteś w Jego sercu bardzo głęboko. On myśli o tobie i wie, że w tym świecie nie będziesz mieć łatwo. Że będą niepokoje, wojny, choroby, cierpienie. A mimo to z całą swoją mocą i autorytetem stwierdza „nie bój się”, „wypełnię cię pokojem i nadzieją, czuwam nad twoją przyszłością, poprowadzę cię” (Jr 29,11).
Jego pragnieniem jest:
– byście mieli ze sobą bliską relację,
– by Jego słowo przemieniało twoje myślenie i życie,
– by twoim celem stała się praca na rzecz Jego królestwa,
– byście mogli się kiedyś oglądać twarzą w twarz.

Niech to będzie dla ciebie dzisiaj pociechą i nadzieją, w miejsce strachu i zagubienia.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...