Wiosna się zbliża, ale ty tego nie czujesz?

5 marca 2022

Ten ból jest zbyt świeży, poczucie niepewności i smutek zbyt głębokie?
Wydaje ci się, że błądzisz w ciemnym tunelu? Chcę cię zapewnić, że światło jest już blisko.
Być może nie czujesz obecności Boga przy sobie, masz wrażenie, jakby zapomniał o tobie, zostawił cię… Nigdy. Bóg zapewnia, że cię nigdy nie opuści ani nie porzuci – nigdy! (Hbr 13,5).
Dlaczego więc tak się czujesz?
Hiob, człowiek bardzo doświadczony w swoim cierpieniu, również tego doświadczał: „Oto przechodzi koło mnie, a nie widzę Go, mija, a nie zauważam Go. Zabiera, co chce, a któż Go zmusi do zwrotu? Któż Mu powie: Co czynisz?” (Hi 9,11-12).
Kiedy jednak Hiob pozwolił Bogu, by mówił do niego, by mu objawił swój majestat, swoją moc i swoje drogi, ostatecznie wyznał: „Wiem, że Ty możesz wszystko i żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny… Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem… Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię”.

Nawet kiedy nie widzisz, nie czujesz, Bóg działa. Choć jest ukryty, działa dla twojego dobra. Z tego, co rozbite, złamane, wyprowadza życie, pieśń radości.
Apostoł Paweł zapewnia nas takimi słowami: „A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani” (Rz 8,28)., zaufaj swojemu Bogu, który jest obecny, znajduje się blisko ciebie i działa!
On obiecał, że obróci to, co teraz wydaje się złe, w dobro. Jak? Oczekuj na Pana, a przekonasz się o tym!

Pomódlmy się:
„Panie, pozwól mi zobaczyć Twoją wielkość, Twój majestat. Wierzę, że Ty działasz, nie zapomniałeś o mnie, choć może tego nie czuję. Chcę wierzyć i ufać, że Ty jesteś obok, że mnie prowadzisz. Ty widzisz dalej i wiesz, co dla mnie najlepsze. Wierzę, że wyprowadzisz z tego dobro. Modlę się w Twoim imieniu, amen”.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...