Włącz się aktywnie w tworzenie historii.

30 września 2019

Kontynuujemy nasz cykl zatytułowany „Modlitwa o Izrael”, napisany przez Heather Johnston z JH Israel. Wierzę, że te rozważania pomogą ci pogłębiać miłość do Izraela i będą dla ciebie błogosławieństwem!  

Bardzo podoba mi się film Pride and Prejudice (Duma i uprzedzenie). To jeden z najbardziej romantycznych filmów wszech czasów. Mogłabym go oglądać ciągle na nowo, bo uwielbiam scenę tańca miłości na dużym ekranie. Niezależnie jednak od tego, ile razy bym go oglądała, zawsze najbardziej czekam na zakończenie. Ta historia bez zakończenia – kiedy ostatecznie, pomimo wielu nieporozumień, główni bohaterowie odnajdują szczęście i stają się mężem i żoną – byłaby niepełna!  

Bóg zaprasza nas do najwspanialszej historii miłosnej wszech czasów, napisanej przez Niego samego. To historia miłości Boga do Jego ludu – Izraela. Czy można ją zlekceważyć?! Dotyczy ona Boga Wszechmogącego i Jego ludu, który nie rokuje – co czyni tę historię nawet piękniejszą! Bóg nigdy nie przestał ich kochać, niezależnie jak bardzo nieznośni czasem bywali.  

Co najlepsze, ty także masz swoją rolę do odegrania w tym scenariuszu – przeznaczoną właśnie dla ciebie! Bóg chce, byś wcielił się w rolę przygotowaną tylko dla ciebie, dzięki której możesz dopełnić tę historię miłosną. Czyż to nie wspaniałe, że jesteśmy jej częścią? Bóg zaprosił nas do niej, byśmy byli razem z Nim. On pragnie naszych otwartych serc, by mógł wlać w nie swoją miłość do Izraela i Jego ludu. On też pokaże ci, o co masz się modlić. Jego myśli o tych, których ukochał, staną się twoimi myślami. On wsłucha się w twoje serce i pomoże ci zrobić pierwszy krok w modlitwie – w sposób właściwy tylko dla ciebie.  

Oglądanie sceny finałowej w filmie tylko na chwilę wywołuje uśmiech; jednak dopełnienie się Bożej historii miłosnej przynosi wieczną radość. Jezus wróci po Swoją oblubienicę, a świętowanie nigdy nie będzie miało końca! Czy chciałbyś zacząć modlić się i błogosławić Izrael i naród żydowski? Włącz się w tę historię, najwspanialszą historię miłosną wszech czasów. Dzięki Tobie historia Izraela może zostać dopełniona. „Ze względu na Syjon nie będę milczał i ze względu na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jak blask nie wzejdzie jej sprawiedliwość i jak pochodnia nie zapłonie jej zbawienie” (Księga Izajasza 62,1). Pomódlmy się: „Panie, modlę się, byś pokazał mi, w jaki sposób mam włączyć się w Twoją miłosną historię. Wierzę, że zostałem stworzony i powołany, by stać się jej częścią… W miejscu, które tylko ja mogę wypełnić! Proszę, użyj mnie, by Twoja historia miłosna mogła zostać dopełniona. Kieruj moimi krokami i pokazuj mi moje miejsce na murach Jerozolimy! Dziękuję Ci, Panie. W Twoim imieniu, amen”.  

Odnośniki biblijne: List do Rzymian 11,11; Księga Izajasza 62,1  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...