Wsłuchiwanie się w Boży głos

27 lipca 2022

Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, wiesz, że mieszka w tobie Duch Święty. To ten, który tłumaczy nam Boże Słowo, który je objaśnia, odkrywa jego głębię, pokazuje, jak możemy je stosować w swoim życiu.
Jezus zapewnił uczniów, że nie zostawi ich samych, ale „pośle Opiekuna, Ducha Świętego; On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem” (J 14,26). Nie musisz bać się Bożego Słowa. Otwieraj je i czytaj, prosząc Ojca, by ci się przez nie objawiał, by dał ci usłyszeć, co Duch Święty mówi do ciebie. Na początku może to być trudne, ale z czasem nauczysz się świetnie rozróżniać Boży głos od innych głosów w twojej głowie.

Jim Hohnberger zachęca do tego w swojej książce „Ucieczka do Boga”. Ale jak rozróżnić głos Boży od innych? Najprościej mówiąc, radzi autor, jeśli to, co słyszysz, wymaga od ciebie samozaparcia, a potrzeby i uczucia innych stawia ponad własnymi – możesz swobodnie się do niego zastosować.
Biblia mówi na przykład, że mamy być nieskorzy do gniewu – zatem nawet kiedy ktoś mnie sprowokuje, nie dam się ponieść złości, ale poproszę, by Duch Święty zapanował nad moimi emocjami. Postaraj się dzisiaj o uważność na cichy głos Boga, szepczący: bądź uprzejmy, bądź życzliwy, pomóż, podaj rękę, odwiedź, nie odpowiadaj złością, pomódl się…

Chciałabym się pomodlić o ciebie słowami Apostoła Pawła z listu do Kolosan:
„Nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga” (Kol 1,9-10).  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...