Wstydzisz się?

27 października 2019

Poczucie wstydu jest niestety dość powszechnym uczuciem. Wielu czytelników „Cudów Każdego Dnia” pisało mi o tym. Poniżej krótki fragment jednego z e-maili jaki ostatnio otrzymałem: „Kiedy już nie mam siły, ulegam pokusie masturbacji i pornografii. Strasznie bym chciał z tym skończyć. Czasem chce mi się wyć. Wstydzę się tego, co robię przeciwko Bogu”. Wstyd jest potężną emocją. Oddala nas od tych, których kochamy. Prowadzi do ukrywania się przed Bogiem. Często towarzyszy mu poczucie winy i strach. To te same uczucia, które sprawiły, że Adam i Ewa ukryli się przed Bogiem kiedy zgrzeszyli.
Możemy odczuwać wstyd z powodu:
- uzależnienia od pornografii, alkoholu, hazardu, itp.
- okłamywania swojego współmałżonka w myślach lub czynach,
- społecznego pochodzenia,
- przeszłości,
- braku wykształcenia,
- porażek,
- itp.

Jest wiele przyczyn, które wywołują w nas poczucie wstydu, a tego uczucia wszyscy w jakimś momencie doświadczamy. Jeśli właśnie teraz odczuwasz wstyd i masz problem by zbliżyć się do Boga, nie odwracaj się od Niego. Wręcz przeciwnie, zbliż się w pokorze do Niego. Pozwól Mu, by zajrzał do twojego serca, duszy i umysłu. Niczego nie ukrywaj... nie ukrywaj się dłużej. Bóg widzi cię niezależnie od tego co się właśnie dzieje. On widzi cię takiego jakim jesteś. On widzi twoją sytuację. I nie odrzuca cię. Zapewnia nas o tym Apostoł Paweł, który tak pisze: „Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu”. (List do Rzymian 8,38-39)

Nic nigdy nie odłączy cię od Bożej miłości. NIC. Ani śmierć ani życie... ani okoliczności nie mogą cię od Niego odłączyć. W rzeczywistości, jedyną osobą, która może oddalić cię od Boga, jesteś ty sam, kiedy celowo zdecydujesz się od Niego odwrócić. Nie rób kroku wstecz... zrób dwa kroki do przodu. Pobiegnij wprost w Boże ramiona, płacz, wyznaj Mu swoje grzechy i idź dalej już z Nim! Bóg jest Bogiem przebaczenia, łaski i miłosierdzia. Nie odwracaj się, ale raczej zbliż się do Niego, choćby na kolanach, z sercem przepełnionym skruchą. On czeka na ciebie, gotów by usunąć twój wstyd.  

Dziękuję, że żyjesz

Powrót do archiwum...