Wszyscy za jednego…

3 lutego 2020

W tym tygodniu teksty inspirowane są książką Johna Bevere'a. Autor, by uświadomić nam znaczenie ciała Chrystusa, za przykład stawia oddział sił specjalnych Marynarki Stanów Zjednoczonych. Na podstawie doświadczeń jednego ze swoich przyjaciół szczegółowo określa role i pozycje towarzyszy broni Navy Seals. „Ostatnią osobą, o której myśli komandos Sealsów, jest on sam”, zdradza tajemnicę sukcesu jeden z żołnierzy. John Bevere nawiązuje do wersetu z Listu do Filipian: „Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze” (List do Filipian 2,4) . Zestawiając te podobieństwa, wyciąga następujące fundamentalne zasady:
1. stawiaj cudzy interes przed własnym;
2. zachowuj się jak sługa;
3. uważaj innych za ważniejszych od siebie;
4. troszcz się o innych.

Bóg tak to zaplanował, byśmy w ciele Chrystusa postępowali jak ci komandosi: czyli działali jak całość, jak jedno ciało. Tylko tak funkcjonując, będziemy potrafili chronić siebie nawzajem. Jak to odnosi się dzisiaj do ciebie? Być może jeszcze nie dostrzegasz, jak ważna jest twoja rola w tej wspaniałej rodzinie Bożej, w ciele Chrystusa. A jednak masz do odegrania wyjątkową rolę przeznaczoną specjalnie dla ciebie. Misję, której nikt inny nie może zrealizować. Zachęcam cię, byś zastanowił się nad tym i nie lekceważył swojego miejsca.
Pomódl się, proszę, ze mną: „Ojcze, pokaż mi, czego ode mnie oczekujesz w tym wspaniałym ciele, które budujesz. Ucz mnie, jak nie być indywidualistą, ale działać w zespole, jak trwać w jedności z całym ciałem. Chcę być dobrym towarzyszem broni dla innych z Twoją pomocą! W imieniu Jezusa, amen”.
Jesteś ważny dla Boga i Jego Kościoła. Wierzę w to. Czy ty również?
 

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...