Wszystkie twoje modlitwy zostały usłyszane!

23 listopada 2020

Czasem pomimo faktu, że zanosimy nasze modlitwy do Boga i powierzamy Mu nasze sprawy, mamy wrażenie, jakby nie były one wysłuchane. Jakbyśmy nasz list włożyli do butelki i wrzucili ją do morza. Ile czasu musi upłynąć, ile kilometrów musi przepłynąć butelka, zanim osoba o dobrych intencjach ją znajdzie?
Jakie butelki „powierzyłeś morzu”? Jak dawno temu? Może zawarłeś w nich prośbę o swojego współmałżonka albo o dziecko, na które czekasz zbyt długo? Może o uzdrowienie z choroby, którą lekarze zdiagnozowali jako nieuleczalną?
O zmianę stylu życia czy zmianę kierunku, co wydaje się nie mieć miejsca? A może o jakiś projekt, który byłby błogosławieństwem dla tych, którzy zostali w życiu zdeptani lub zmarginalizowani?

Jakiekolwiek przesłanie wysłałeś do Boga, żadne nie zostało zgubione. Wszystkie dotarły do celu!
- On wysłuchuje każdą twoją modlitwę (zobacz: Księga Przysłów 15,29).
- On słyszy twoje błagania (zobacz: Psalm 116,1-2).
- On skłania swoje serce ku tobie (zobacz: Psalm 40,2).
- Porusza Go twój ból (zobacz: Psalm 18,7).
- Dotyka Go twój płacz (zobacz: Psalm 6,9).

Tak, modlitwa jest przywilejem siania w wieczność. To również jest dar pozwalający ci podzielić się tym, co ciąży, zasmuca, czy martwi z Tym, który rozumie i wie wszystko. Otwierając swoje serce dla Boga, pozwalasz Mu, by tchnął w ciebie swojego Ducha. Zachęcam cię, byś codziennie rozmawiał ze swoim Bogiem, bez strachu i zahamowań, za to z pewnością, że jesteś przez Niego słuchany. On jest twoim Ojcem i uważnie śledzi wszystko, przez co przechodzisz.

Pomódlmy się: „Panie, czasem oczekiwanie wydaje się takie długie i zaczynam wątpić, czy w ogóle słyszałeś moją modlitwę. Przebacz mi i naucz mnie czekać cierpliwie i w zaufaniu. Wiem, że Twoja odpowiedź nigdy nie przyjdzie za późno, ani zbyt wcześnie, ale zawsze we właściwym czasie. Dziękuję Ci za Twoją łaskę i miłość. W imieniu Jezusa, amen”.
Wytrwaj w modlitwie. Bóg ma rozwiązanie dla każdego twojego problemu!
Życzę ci wspaniałego dnia w bliskiej relacji ze swoim Zbawicielem!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...