Wszystko, czego się podejmiesz, skończysz z powodzeniem!

14 czerwca 2021

„Będzie jak drzewo zasadzone wśród strumieni, które wyda owoc we właściwym czasie. Jego liść nie pożółknie, a czego się podejmie, to skończy z powodzeniem” (Psalm 1,3).

To niezwykły werset. Zapowiada, że wszystko, czego się podejmiesz, powiedzie się. Takie jest Boże pragnienie! (zobacz: 3 List Jana 1,2). To klucz do powodzenia w życiu, w twoich relacjach, pracy i życiu rodzinnym.
Wiedz, że Bóg pragnie, by twoje życie było udane, ponieważ On jest twoim dobrym Ojcem.
A skoro ziemscy ojcowie pragną, by ich dzieciom się wiodło i obdarowują ich dobrymi darami (zobacz: Ewangelia Mateusza 7,9-11), to „(…) o ile bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy Go proszą”.

Bóg nie siedzi gdzieś tam wysoko ze skwaszoną miną, myśląc: „No, to zobaczmy, jak ona/on sobie z tym poradzi!”. Nie liczy na to, że poniesiesz sromotną klęskę.
Nie ma nic bardziej kłamliwego! Bóg patrzy na ciebie z łagodnością, jak matka wpatruje się w swoje niemowlę w kołysce. On widzi potencjał i przyszłość, jaką dla ciebie zaplanował. Bóg widzi pomyślność, bo taki był Jego zamiar dla ciebie! Tak, oczywiście, po twojej stronie też jest coś do zrobienia...
- Pozwól Bogu i Jego Słowu działać w twoim życiu.
- Pozwól Mu się zmienić.
- Wytrwaj w procesie przemiany.

Bóg nie zostawił cię sierotą. Jezus zostawił ci swojego Ducha. On będzie w tobie, On będzie cię uczył i On będzie cię prowadził we wszelkiej prawdzie (zobacz: Ewangelia Jana 14,26; 16,13). Bóg chce, by ci się powodziło w życiu. Uwierz w to! Podnieś swoją głowę! Żyj jak zwycięzca!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...