Wszystko czego się podejmiesz skończysz z powodzeniem!

15 sierpnia 2018

"Będzie jak drzewo zasadzone wśród strumieni, które wyda owoc we właściwym czasie. Jego liść nie pożółknie, a czego się podejmie, to skończy z powodzeniem". (Psalm 1,3)  

To niezwykły werset. Zapowiada, że wszystko czego się podejmiesz, powiedzie się...Takie jest Boże pragnienie! (zobacz 3 Jana 1,2)  

To klucz do powodzenia w życiu, w twoich relacjach, pracy i życiu rodzinnym. Wiedz, że Bóg pragnie by twoje życie było udane, ponieważ on jest twoim dobrym Ojcem. A skoro ziemscy ojcowie pragną by ich dzieciom się wiodło i obdarowują ich dobrymi darami, (zobacz Mateusz 7,9-11) to o ile bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to co dobre tym którzy Go proszą!  

Bóg nie siedzi gdzieś tam wysoko, ze skwaszoną miną, myśląc sobie "No, to zobaczmy jak on/ona sobie z tym poradzi!" Nie liczy na to, że poniesiesz sromotną klęskę.  

Tak naprawdę, nie ma nic bardziej kłamliwego! Bóg patrzy na ciebie z łagodnością, jak matka wpatruje się w swoje niemowlę w kołysce. On widzi potencjał i przyszłość jaką zaplanował dla ciebie. Bóg widzi pomyślność, bo taki był jego zamiar dla ciebie! Tak, oczywiście, po twojej stronie też jest coś do zrobienia... - Pozwól Bogu i Jego Słowu działać w twoim życiu. - Pozwól Mu się zmienić. - Wytrwaj w tym procesie przemiany!  

Bóg nie zostawił cię sierotą. Jezus zostawił ci Swojego Ducha. On będzie w tobie, On będzie cię uczył, i On będzie cię prowadził we wszelkiej prawdzie. (zobacz Jan 14,26; Jan 16,13) Bóg chce by ci się powodziło w życiu... uwierz w to! Podnieś swoją głowę! Żyj jak zwycięzca, ponieważ tego właśnie Bóg chce dokonać w twoim życiu!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...