Wszystko ma swój czas.

24 maja 2019

W Biblii czytamy: „Wszystko ma swój czas. Na każdą sprawę po niebem przychodzi kiedyś pora”. (Księga Kaznodziei 3,1) W ciągu ostatnich kilku dni mogliśmy się przekonać, że skutkiem słabego zarządzania czasem może być mniej okazji do wspólnego bycia z rodziną, budowania trwałych przyjaźni i prawdziwie odświeżającego czasu z Bogiem. Dobre zarządzanie czasem i priorytetami pozwala nam być bardziej dostępnymi dla tych, których kochamy. Bóg chce, byś robił w tej dziedzinie postępy! On jest tuż obok ciebie we wszystkich praktycznych aspektach organizacji i planowania dnia:
- Czy jeśli martwi cię fakt, że nie widujesz swoich dzieci z powodu długiego dnia pracy, pomyślałeś, by poprosić Boga o pomoc w takim zaplanowaniu swoich obowiązków, byś mógł z nimi pobyć wieczorem?
- Czy jeśli zauważyłeś, że twoje przyjaźnie są dość powierzchowne, nie chciałbyś przeznaczyć 15 minut w tygodniu, by zadzwonić do przyjaciela i nadrobić zaległości?

Ostatecznie to, jak pokierujemy naszym życiem, zależy bardziej od osobistej dyscypliny niż od umiejętności zarządzania czasem. Umiejętne ustawienie własnych priorytetów może stopniowo wiele zmienić w relacjach z naszymi bliskimi. Matka Teresa bardzo mądrze zauważyła: „Co możesz zrobić, by budować pokój na świecie? Idź do domu i kochaj swoją rodzinę”. Chciałbym cię dzisiaj zachęcić, byś zaczął stopniowo zmieniać sposób, w jaki rozporządzasz swoim czasem. Korzyści będą większe, niż możesz to sobie wyobrazić!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...