Wybierz postawę wdzięczności!

22 listopada 2021

Kontynuujmy nasz cykl na temat „Bliskości i wzrostu w Panu”.
Biblia wielokrotnie nawołuje nas do rozwijania naszej relacji z Panem Jezusem.
Życie chrześcijanina nie polega tylko na uznaniu Go jako Pana i Zbawiciela ale również na ŻYCIU z Nim. Zapuszczaniu korzeni w Jego Słowie, zakotwiczeniu w Jego prawdzie. Bóg również poleca nam byśmy byli wdzięczni.
„Jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa, Pana, tak też - zjednoczeni z Nim - postępujcie jako ludzie zakorzenieni w Nim, jako ci, którzy się w Nim budują i w Nim umacniają swą wiarę - zgodnie z tym jak was nauczono. Przy tym zaś niech wypełnia was wdzięczność”.
(Kolosan 2,6-7)

Wdzięczność za to co było, co jest i co będzie, pomaga nam być zakotwiczonym w Bożej wierności. Nasze oczy otwierają się na Jego dobrodziejstwa, odkrywamy Go w małych sprawach, które inaczej postrzegalibyśmy jako coś zwyczajnego:
- Promienie słońca docierające do nas przez okno,
- Niezwykłe kolory podczas zachodów słońca,
- Dzieci chichoczące z żartów opowiadanych sobie szeptem,
- Nasz współmałżonek, pamiętający by co tydzień wynosić śmieci,
- I wiele innych rzeczy...

Podobnie jak Jezus podziękował za chleb przed jego pomnożeniem, kiedy umiemy być wdzięczni, dzieją się cuda.
Co więcej, pielęgnowanie postawy wdzięczności prowadzi nas bliżej Bożego serca i pomaga bardziej doceniać Jego miłość i wierność.
Zadanie dla ciebie na dziś: zapisz w swoim dzienniku lub smartfonie przynajmniej 10 rzeczy, za które jesteś wdzięczny, a potem podziękuj za nie Bogu!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...