Wybrać Chrystusa znaczy wybrać życie

13 marca 2021

„Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni” (Ewangelia Jana 10,10).

Jezus jest życiem w całej jego pełni. On nie jest tylko drogą do wiecznego życia. On jest również życiem w pełni – prawdziwym życiem. Życiem pełnym radości, spokoju i Bożej obecności. Podobnie jak ryba nie przeżyje bez wody, jako Boże dziecko nie doświadczysz prawdziwego życia bez regularnej rozmowy z Bogiem.

Dlaczego miałbyś pozbawiać się rady Wszechmocnego Boga? Tego, który wszystko stworzył i wie wszystko? Czy można mieć lepszego od Niego towarzysza podróży, kogoś, kto cię rozumie, leczy, pociesza?
Wybrać Jezusa znaczy wybrać najwierniejszego przyjaciela, najcierpliwszego powiernika, najmądrzejszego doradcę...
Powierz Mu swoje plany, mów do Niego o wszystkim, co leży ci na sercu i czekaj cierpliwie. Czekaj, słuchaj Jego głosu. Bądź otwarty na Jego boską radę, mądrość z wysokości.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...