Wybrałem cię

19 sierpnia 2021

Chciałbym, byś posłuchał, co Bóg chce ci dzisiaj powiedzieć. Pozwól Mu dotknąć swoich najgłębiej skrytych miejsc…

„To ciebie...
To ciebie wybrałem, byś przekazywał dobrą wiadomość.
Byś reprezentował wartości mojego królestwa.
Byś niósł miłość i prawdę bez kompromisów.
Wybrałem cię jako moje miejsce zamieszkania, wybrałem, by ustanowić moją władzę w twoim życiu.
Ustanowiłem cię ambasadorem mojego królestwa, mojej miłości.
Tak, ten świat doświadczy rewolucji miłości. Miłości, której nie można powstrzymać, której nie można przeszkodzić.
Ta miłość objawi się również poprzez ciebie. Nie mów, że jesteś nieważny, że się nie liczysz, że nie potrafisz... Masz mojego Ducha i moje Słowo!
Szukaj mojej twarzy, szukaj Mnie. Ucz się ode Mnie.
Koncentruj swoje myśli na Mnie i działaj z miłością i łaską.
Nie odwracaj spojrzenia od głodnych, wyciągnij pomocną dłoń.
Nie zamykaj oczu na płacz cierpiących, smuć się razem z nimi.
Nie odrzucaj wdowy ani sieroty.
Nie zapominaj o więźniach.
Chcę poruszać i zmieniać życie ludzi, i chcę to czynić poprzez ciebie!
Masz moje DNA, moją krew płynącą przez ciebie.
Chcę, byś reprezentował wszystko to, kim Jestem.
Bądź kochający, hojny, współczujący.
Nie zapomnij: jesteś solą i światłem tej ziemi!”

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej, przeczytaj odnośniki biblijne:
- Ewangelia Łukasza 11,33
- Ewangelia Mateusza 28,19
- Ewangelia Mateusza 25,34-40
- Ewangelia Mateusza 5,13-14

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...