Wypełnij swoje powołanie

22 marca 2020

„Wówczas Jozue powiedział do Izraelitów: Jak długo będziecie się ociągać? Kiedy zamierzacie wejść i posiąść ziemię, którą Pan, Bóg waszych ojców, wam dał?” (Księga Jozuego 18,3).

Przyjacielu, czas wstać, pójść do przodu i posiąść obietnice, jakie Pan ma dla ciebie!
Bogactwa niebieskie nie są zarezerwowane tylko dla niektórych. Jako dziecko Boże otrzymałeś wspaniałe dziedzictwo. Korzystaj z tych obietnic, ponieważ to, co mówi Bóg, Jego ręka dokonuje! Być może nie dostrzegasz materialnych przejawów Bożego błogosławieństwa, ale nie to jest najważniejsze. Przed tobą tereny, które masz zwyciężyć w modlitwie. Przygotuj się, rusz do przodu i postanów całkowicie zaufać Temu, który powołał cię do życia.
Przyjacielu, Pan wypełnia cię swoją siłą, swoim namaszczeniem, swoją odwagą, tak byś rozpoczynając ten dzień, mógł zrobić krok w kierunku swojego powołania.

Módl się razem ze mną: „Mój Ojcze, przyjmuję Twoje siły, Twoje życie i Twoją odwagę. Chcę uczestniczyć w realizacji planu, który masz dla mnie i wiem, że nic nie będzie w stanie mnie powstrzymać, bo Ty jesteś ze mną. W imieniu Jezusa, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...