Wypuść… On jest Bogiem.

15 września 2019

W Psalmie 46,10a czytamy: „Wyciszcie się! Poznajcie, że Ja jestem Bogiem”. Użyte tu hebrajskie słowo „raphah” możemy tłumaczyć jako „odprężcie się, odpuście sobie, wyciszcie się”. Używając bardziej współczesnego języka, można powiedzieć: „Wyluzujcie i poznajcie, że Ja jestem Bogiem”. Odprężcie się i zbliżcie się do Boga… W Biblii czytamy: „Zbliżajmy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze” (List do Hebrajczyków 4,16).  

To przypomina mi historię królowej Estery (możesz o niej przeczytać w Księdze Estery). Kiedy pewnego dnia Żydom zagroziła zagłada, zaplanowana przez podłego Hamana, królowa Estera postanowiła modlić się, pościć i szukać Boga. Trzy dni później stanęła przed królem, który wyciągnął do niej swoje berło. Zwrócił się do niej, mówiąc: „Co cię sprowadza, królowo Estero? (…) Jakie masz życzenie? Będzie spełnione, choćbyś prosiła o połowę królestwa” (Księga Estery 5,3). To piękny obraz możliwości, jakie mamy, kiedy przychodzimy odważnie przed tron łaski. Masz wolny dostęp do Bożego tronu dzięki ofierze i krwi Jezusa. Nie ze względu na własne zalety, ale ze względu na Jego cnoty.  

Przyjdź dzisiaj… Przynieś Panu to, co cię obciąża, i pozostaw swoje ciężary. Pozwól Mu zająć się tą sprawą, tą chorobą, tą trudną relacją… Pan mówi dzisiaj do ciebie: „Wycisz się, wypuść to, co tak kurczowo trzymasz, uspokój się i poznaj, że Ja jestem Bogiem. Ze Mną wszystko staje się możliwe. Mogę zmienić rzeczywistość, ponieważ Jestem Wszechmocnym Bogiem”.  

Posłuchaj pieśni w wykonaniu Hillsong Worship „Be Still” („Wycisz się”). Słuchając, pozostaw wszystko, co cię obciąża, w Bożej obecności.  

Błogosławionego dnia!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...