Wyzwól dar od Boga

3 grudnia 2017

Wszystko zaczyna się od ziarenka. Słowo zostało "zasiane" by stworzyć ten świat. By mieć owoce czy warzywa musimy najpierw zasiać. Dzieci są również owocem nasion miłości. Rozmiar nasienia, jego kolor i tekstura nie mają znaczenia. To co jest ważne to zawartość, jego potencjał "hermetycznie skoncentrowany " w środku. Jednakże, jak wszystkie nasiona, ziarno musi zostać zasadzone we właściwym środowisku tak by jego prawdziwa natura mogła się ujawnić.  

Podobnie jest z twoim życiem. Tego co najbardziej istotne nie widać na powierzchni, to jest w twoim wnętrzu, zdeponowane w głębi twojego serca przez samego Boga Stwórcę... twoje dary, talenty, marzenia. By mogły się ujawnić, muszą zostać uwolnione, wypchnięte z twojego serca. Raz zasiane i uprawiane, przyniosą owoc... widoczny owoc, który ubłogosławi innych.  

Nie czekaj dłużej... dzisiaj, uwolnij ten dar, który Bóg umieścił w twoim sercu. Uwolnij swój życiowy potencjał!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...