Wzmocnij swoją wiarę

10 marca 2020

„Napisałem do was młodzi, gdyż jesteście mocni i trwa w was Słowo Boże – i zwyciężyliście złego” (1 List Jana 2,14). Twoje ciało potrzebuje ćwiczeń. Fizyczne ćwiczenia są bardzo potrzebne.
Twoja wiara również potrzebuje treningu. Praktykowanie wiary jest również bardzo potrzebne.
W jaki sposób możesz ćwiczyć i wzmacniać swoją wiarę?

Ta lista nie jest pełna, ale zawiera wiele pomysłów, które mogą być pomocne.
- Czytaj i wypowiadaj na głos Boże Słowo.
- Odkrywaj swoją tożsamość. Jesteś Bożym dzieckiem.
- Ufaj Bogu w codziennych sytuacjach.
- Śpiewaj Bogu na chwałę.
- Spotykaj się z innymi braćmi i siostrami.
- Słuchaj dobrych kazań.
- Rozważaj Boże Słowo.
- Módl się w ciągu dnia.
- Pozwól Duchowi Świętemu mówić do ciebie i prowadzić cię.
- Dziel się swoją wiarą z innymi.
- Mów o Jego łasce w twoim życiu.

Im częściej praktykujesz poleganie na Bogu, tym lepiej będziesz przygotowany, by zmierzyć się z ciężkim dniem, z nowym wyzwaniem czy próbą. Kiedy pojawi się olbrzym Goliat i będzie ci groził, wtedy – podobnie jak Dawid, – pokonasz go w imię Boga armii Izraela. Z Biblii wiemy, że Dawid nabierał sił, rozprawiając się z niedźwiedziami i lwami (zobacz: 1 Księga Samuela 17,34), a w dniu, kiedy pojawił się Goliat, odniósł zwycięstwo.
Przyjacielu, jeśli będziesz wzmacniał swoją wiarę, mogą wydarzyć się wspaniałe rzeczy.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...