Z czym możesz porównać swojego Boga?

10 czerwca 2022

Kontynuujemy nasze rozważania nad Psalmem 29. Modlę się, by Duch Święty objawiał ci potęgę i majestat Boga, byśmy razem, całym sercem, od samego rana mogli dołączyć do wielkiego chóru wołającego: „Chwała!”.

W 1980 roku w stanie Washington nastąpił wybuch wulkanu St. Helens.
Erupcja miała siłę pięciuset bomb atomowych. Gigantyczne drzewa na obszarze 600 kilometrów kwadratowych zostały powalone jak zapałki i obdarte z kory. To nic w porównaniu z wszechmocą Boga wszechświata.
W Psalmie 29 czytamy:
„Głos Pana wstrząsa bezkresną pustynią – to Pan potrząsa pustynią Kadesz! Głos Pana wyrywa dęby starodawne i obnaża lasy” (Ps 29,8-9).

Nie możemy inaczej odpowiedzieć, jak tylko uwielbiać takiego potężnego, zapierającego dech w piersiach, wspaniałego Boga, który rządzi całym swoim stworzeniem.
„W świątyni Jego wszystko woła: Chwała! Pan zasiadł na tronie nad wodami potopu, Pan zasiadać będzie jako król na wieki” (Ps 29,9-10).
Tak, Bóg żyje i panuje, i z nikim ani z niczym nie można Go porównać. Czy to nie wielki przywilej, że On jednocześnie jest twoim Ojcem, a ty Jego dzieckiem?
To nadaje całkiem inny wymiar naszej codzienności, prawda?

Błogosławionego dnia w Jego obecności!  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...