Z kim możesz porównać swojego Boga?

17 lutego 2022

Czujesz przytłoczenie nadmiarem złych informacji płynących z mediów, chorobą bliskiej ci osoby, inflacją i niepokojącymi prognozami ekspertów na kolejny rok? Ten świat dawno przestał być rajem, bezpiecznym i spokojnym miejscem. Kiedy doświadczasz zagubienia, zniechęcenia i przerażenia tym, co widzisz dokoła, przypomnij sobie, kim jest Ten, który stworzył świat i który stworzył ciebie, który nie ustąpił ze swojego tronu i nadal panuje. W miarę jak twój obraz Boga będzie rósł, twoje problemy zaczną maleć i zniknie strach. „Z kim więc mnie porównacie, że mam mu być równy? – mówi Święty” (Iz 40,25).
Psalmista pyta:
„Któż bowiem na obłokach równy Panu, któż podobny Panu pośród synów Bożych?” (Ps 89,7).

„Naprawdę, pytaj bydła, a nauczy cię, i ptactwa niebieskiego, a powie ci, albo zwierząt polnych, one pouczą cię, i ryb morskich, a one opowiedzą ci. Kto spośród nich wszystkich nie wie, że dokonała tego ręka Pana? W Jego ręku jest życie wszelkiego stworzenia i duch wszystkich ludzi”, zapewnia Hiob w swoim cierpieniu (Hi 12,7-10).

Tak, twoje życie, jest w Bożym ręku, w ręku Tego, który cię stworzył dla siebie i który panuje nad wszystkim. Nie bój się! Za każdym razem, gdy dopadnie cię strach, przypominaj sobie, jakiego masz Boga i jak bardzo On troszczy się o ciebie.

Jest taka piękna modlitwa św. Augustyna, którą możesz wywyższać Boga:
„Kimże Ty jesteś, mój Boże? Kimże – pytam – jeśli nie Panem Bogiem?
Któż bowiem jest Panem oprócz Pana, kto Bogiem poza Bogiem naszym?
Najwyższy, najlepszy, najpotężniejszy, wszechmocny,
nieskończenie miłosierny i sprawiedliwy, niewidzialny,
a jednocześnie najbardziej obecny, najpiękniejszy i najmocniejszy, niewzruszony i niepojęty.
Niezmienny, a wszystko zmieniasz, nigdy nowy, nigdy stary,
wszystko czynisz nowym, pyszałków doprowadzasz do upadku.
Nieustannie działasz, zawsze w spoczynku.
Zbierasz, chociaż nie potrzebujesz: zaopatrujesz, napełniasz i
ochraniasz, tworzysz i żywisz, doskonalisz i szukasz, chociaż
niczego Ci nie brakuje”.

Takiego masz Boga. Porozmawiaj z Nim o tym, co cię niepokoi, ale też oddaj Mu cześć i chwałę za to, kim jest.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...