Zaczyna się od małego ziarenka!

2 lipca 2021

Modliłeś się kiedyś o coś wielkiego, a – jak ci się wydaje – nie otrzymałeś niczego znaczącego?

Bóg często odpowiada na nasze modlitwy o wielkie sprawy, powierzając nam coś małego. Inaczej mówiąc, zamiast dać nam piękny dąb, o który prosiliśmy, daje nam żołądź. To pozwala nam rosnąć razem z nasionkiem.
Zatem nie pogardzajmy małymi początkami. Wiele z najwspanialszych koncepcji tego wieku zaczęło się od jednej osoby pracującej w swoim garażu! Pomyśl o Amazonie, Google’ach Apple'u czy Disneyu... To wszystko miało swój początek w garażu. Podobnie jak nasza służba TopChretien/Jesus.net.

Zachęcam cię, byś nie ustawał, cierpliwie podlewał to „małe ziarenko”, które dał ci Bóg. Jeśli wytrwasz w małej rzeczy, zobaczysz jej rozwój. W okresie wzrostu będziesz miał też czas, by zapuścić korzenie. A kiedy przyjdzie sukces, będziesz miał siłę charakteru, niezbędną, by sobie z nim poradzić!
Jak mówi Biblia: „Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, niemający żadnych braków” (List Jakuba 1,4). To nie jest łatwe, ale tak właśnie Bóg formuje mężczyzn i kobiety wiary.
Czujesz się może dzisiaj zapomniany, gdzieś tam, w swoim garażu? Nie martw się, wytrwaj. Módl się, pozostań wierny w małych rzeczach, a będziesz oglądał rozległą Ziemię Obiecaną, którą da ci Bóg!  

Dziękuję, że żyjesz

Powrót do archiwum...