Zakochać się…

27 września 2019

Jako wierzący wiemy, że Izrael to część naszej historii, ale co to dla nas dzisiaj znaczy? Rozpoczynamy cykl, który nazwaliśmy „Modlitwa o Izrael” – napisany przez moją przyjaciółkę Heather Johnston z JH Israel. JH Israel jest organizacją, której celem jest kształtowanie następnej generacji liderów w Izraelu. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej, wejdź na www.jhisrael.com. Wierzę, że ten cykl będzie dla ciebie błogosławieństwem, a twoje serce wypełni miłość do Izraela, Bożego ukochanego narodu! Pamiętasz jak to było kiedy po raz pierwszy się zakochałeś? Jak hipnotyzująco działał na ciebie obiekt twoich westchnień? Jak twoje serce biło szybciej kiedy byłeś blisko niej/niego? Jak pragnąłeś dowiedzieć się o tej osobie wszystkiego… co lubi czego nie lubi? Jak chciałeś być częścią jej/jego świata i aktywnie zabiegałeś o jej/jego uwagę? Nikt nie musiał przypominać ci, byś myślał, dzwonił czy modlił się o nią/niego… ponieważ ta osoba stale była w twoich myślach i w twoim sercu. Zakochałeś się i z radością pozwoliłeś się zniewolić.  

Czy możliwe jest takie zakochanie się w narodzie? Bóg wybrał Izrael jako Swój umiłowany naród i lud. Oni są źrenicą Jego oka. Jeśli my, jako wierzący, mamy kochać to, co Bóg kocha, czy nie byłoby naturalne, że pokochamy Izrael, że będzie nam na nim zależało, będziemy myśleć o nim, a przede wszystkim… modlić się o niego?  

Jeśli chcemy być zanurzeni w Bogu, to miłość do Izraela też musi być częścią naszego serca. Odkrywajmy pragnienia Bożego serca, również te związane z Izraelem i modlitwą o niego. Niech ogień Ducha Świętego rozpali iskrę w twoim sercu dla narodu izraelskiego. Zakochajmy się…  

„Daję wam nowe przykazanie: Kochajcie się wzajemnie; kochajcie jedni drugich tak, jak Ja was ukochałem. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością”. (Ew. Jana 13,34-35)  

Pomódl się razem ze mną: „Drogi Panie, modlę się, byś położył mi naród Izraelski na sercu. Chcę kochać to, co Ty kochasz, a Izrael jest źrenicą Twojego oka, dlatego jest też częścią mojej historii! Rozwijaj moją miłość do tego ludu i narodu. W imieniu Jezusa, amen”.  

Odnośniki biblijne: Ew. Jana 13,34-35 1 Księga Królewska 10,9 Księga Jeremiasza 31,3  

Heather Johnston  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...