Załóż na siebie charakter Jezusa

4 czerwca 2021

Jakich przymiotników użyłbyś, gdybyś miał opisać siebie? Niektórzy być może pomyślą o takich słowach jak gniewny, niecierpliwy, zazdrosny. Inni wymienią takie cechy jak radosny, hojny, skromny itp.
Bóg pragnie, byśmy włożyli na siebie charakter Chrystusa. Podobnie jak każdego ranka wkładamy na siebie jakieś ubranie, tak potrzebujemy „założyć” Jego charakter. Może to jeden z powodów, dla których czytasz Cuda każdego dnia, z czego bardzo się cieszę?
W Liście do Galacjan 5,22-23 Biblia wyjaśnia, jaki jest charakter Chrystusa: „Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba Prawa”.

Pomyśl o różnych aspektach owocu Ducha Świętego, jak o cechach charakteru i poproś Boga, by Jego miłość, pokój, radość, cierpliwość, uprzejmość i łagodność mogły cechować i twój charakter. Bóg pragnie, by Jego charakter był coraz bardziej w tobie widoczny i byś był wypełniony Jego Duchem.
Modlę się o ciebie, i wierzę, że Bóg nawet teraz działa w twoim życiu.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...