Załóż na siebie charakter Jezusa

2 sierpnia 2018

Gdybyś miał opisać siebie, jakich przymiotników byś użył? Niektórzy być może pomyślą o takich słowach jak gniewny, niecierpliwy, zazdrosny... inni wymienią takie cechy jak radosny, hojny, skromny, itd.  

Bożym pragnieniem jest byśmy włożyli na siebie charakter Chrystusa. Podobnie jak każdego ranka wkładamy na siebie jakieś ubranie, tak potrzebujemy "założyć" Chrystusa. Może to jeden z powodów, dla których czytasz "Cuda Każdego Dnia”, z czego bardzo się cieszę!  

Biblia, w liście do Galacjan 5;22-23, wyjaśnia jaki jest charakter Chrystusa: "Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba Prawa".  

Pomyśl o tych różnych aspektach owocu Ducha Świętego, jak o cechach charakteru i poproś Boga, by Jego miłość, pokój, radość, cierpliwość, uprzejmość i łagodność mogły cechować i twój charakter...  

Bóg pragnie by Jego charakter był coraz bardziej w tobie widoczny i byś był wypełniony Jego Duchem. Modlę się o ciebie, i wierzę, że Bóg, nawet teraz, działa w twoim życiu.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...