Zapomnij o tym, co cię oskarża.

11 lutego 2022

Próbowałeś kiedyś przebiec maraton z 34-kilogramowym plecakiem na plecach? Pewnie nie…
i bardzo dobrze! Nie byłoby łatwo, prawda?
Biblia mówi o ciężarach, które poważnie potrafią spowolnić twój bieg. Jaki bieg? Bieg życia, który biegniesz dla Boga!
Bez wątpienia największym obciążeniem jest nieczyste sumienie: ciężar twoich grzechów i twojej przeszłości. Jak myślisz, czy twoje dawne wybory i to, kim byłeś, uniemożliwia ci stanie się osobą, jaką Bóg chce, byś był? Czy uniemożliwia ci życie bez poczucia winy i osądzających myśli?

Biblia w tej sprawie mówi bardzo wyraźnie. Poniżej dwa wersety:
- „Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. (…) którzy postępujemy nie według ciała, ale według Ducha” (Rz 8,1 i 4b).
- „Bracia, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił. Czynię jedno: Zapominam o tym, co za mną, i uparcie sięgam po to, co przede mną; zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie” (Flp 3,13—14).

Bóg nie potępi cię za to, co zrobiłeś, jeśli tylko prosiłeś Go o przebaczenie i żyjesz zgodnie z Jego wolą. Twoim zadaniem jest teraz biec, zapominając o tym, co za tobą. Inaczej mówiąc, nie pozwól, by to, co cię osądza (twoje błędy, grzechy, twoja przeszłość), nadal obciążały twoje myśli, ponieważ sam Bóg już o nich nie myśli! (zob. 1 J 1,9; Mi 7,19; Hbr 8,12).

Jezus pragnie, byś biegł z entuzjazmem w biegu, który jest przed tobą, dla Jego chwały. On zabierze wszystko, co cię obciąża i spowalnia. On oczyści twoje sumienie. Możesz przebiec swój bieg w pełnej wolności!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...