Zawsze się radujcie…

6 lutego 2022

Dziś już ostatni dzień naszego cyklu rozmyślań w oparciu o wersety 18—19 z Psalmu 94. Pozwól, by Boża radość wypełniła dzisiaj twój dzień!

„Kiedy pomyślałem: chwieje się noga moja – Twoja łaska, Panie, wsparła mnie. Pociechy twoje rozweselają duszę moją w licznych niepokojach serca mego” (Ps 94,18—19) . „Rozweselają moją duszę…”.
Jeśli Biblia mówi „zawsze się radujcie” (1 Tes 5,16) , to dlatego, że to jest możliwe! Bóg pragnie dodawać ci siły Swoją radością. On wkłada doskonałą radość w twoje serce i Swój uśmiech na twoje usta. Chwal Boga i pozwól Mu wypełnić się Jego radością! Radość jest potężną bronią.

Chciałbym dzisiaj pomodlić się o ciebie słowami z Biblii:
- A Bóg nadziei
- niech cię napełni radością
- i pokojem
- w wierze,
- abyś opływał w nadzieję
- w mocy Ducha Świętego! (Rz 15,13)

Pamiętaj: radość nie zawsze przychodzi naturalnie, nie jest automatyczna… To jest decyzja. Stanowcza decyzja, do której podjęcia dzisiaj cię zachęcam.
Dzięki mocy Ducha Świętego niech wypełnia cię dzisiaj radość!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...