Zobacz co Jezus uczynił dla ciebie!

19 czerwca 2018

C.S. Lewis przytacza taką ilustrację: "U twoich stóp leży pies. Wyobraź sobie, przez chwilę, że twój pies i wszystkie inne psy bardzo cierpią. Wielu z nas bardzo lubi psy.  

Wybawieniem dla nich byłoby stanie się podobnym do człowieka. Czy byłbyś gotów stać się psem gdyby to miało pomóc wszystkim psom na świecie w upodobnieniu się do człowieka? Zrezygnowałbyś ze swojej ludzkiej natury, zostawił swoich bliskich, swoją pracę, hobby, sztukę, literaturę i muzykę, a zamiast intymnej relacji ze swoimi najbliższymi, miał marną tego namiastkę - wpatrywanie się w twarz drogich ci osób i machanie ogonem, bez możliwości uśmiechania się, czy rozmowy? Chrystus stając się człowiekiem ograniczył to co dla Niego było czymś najcenniejszym: swoją niczym nieograniczoną, ścisłą relację z Ojcem".  

Bóg stał się człowiekiem. To właśnie znaczy słowo 'inkarnacja'. Greckie słowo określające inkarnację to "sarkothenta", oznaczające "ucieleśnienie, wcielenie". Jezus rodzący się w stajni, to w rzeczywistości Wszechmogący Bóg w ciele dziecka! Biblia mówi nam w ew. Jana 1,14, że "Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, i zobaczyliśmy Jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego, który pochodzi od Ojca, pełnego łaski i prawdy." Syn przyszedł na ziemię by stać się człowiekiem z miłości do ciebie. On uczynił to przyjacielu, dla ciebie!  

P.S. Inspiracją do napisania tego tekstu była książka Dawida Nolenta, dyrektora TopChretien, "Zdumiony Bożą Miłością" (Émerveillé par l'amour de Dieu).  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...