Zostałeś stworzony dla Niego!

20 kwietnia 2020

Czy wiesz, że zostałeś stworzony do życia w Bożej obecności?
Świątynią twojego serca, miejscem, gdzie odpoczywa twoja dusza, jest obecność twojego Stwórcy. To tu, w Jego bliskości, możesz usłyszeć Jego głos, otrzymać obietnice i wzrastać w Nim. „Może on zawsze liczyć na Twe błogosławieństwo, dzięki Twojej bliskości cieszy się pełnią szczęścia” (Księga Psalmów 21,7).

Boża obecność prowadzi cię i podtrzymuje każdego dnia. Ona rozświetla twoją drogę życia i wypełnia duszę niebiańską radością.
Nic na tym świecie nie może równać się z chwilami, kiedy przebywasz blisko Niego, kiedy szukasz Jego twarzy i słuchasz Jego głosu.
Zachęcam cię, byś szukał Jego obecności dzisiejszego poranka. Swoje pierwsze myśli i słowa zaraz po obudzeniu skieruj do Boga. „Panie, słyszysz mój głos od rana. Już rano słowa w modlitwę układam, powierzam Tobie – i czekam” (Księga Psalmów 5,4).
Ciesz się dzisiaj Bogiem i Jego obecnością!
 

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...