Zostałeś stworzony dla Niego!

12 lutego 2018

Czy wiesz, że zostałeś stworzony do życia w Bożej obecności? Obecność twojego Stwórcy jest miejscem przebywania twojej duszy, świątynią serca. Jego życzliwa obecność jest najlepszym miejscem by usłyszeć Jego głos, otrzymać Jego obietnice i wzrastać w Nim.  

"Może on zawsze liczyć na Twe błogosławieństwo, dzięki Twojej bliskości cieszy się pełnią szczęścia." (Psalm 21,7)
Boża obecność prowadzi cię i podtrzymuje każdego dnia. Ona rozświetla twoją drogę życia i wypełnia twoją duszę niebiańską radością.  

Nic na tym świecie nie może równać się z tymi chwilami kiedy przebywasz blisko Niego, kiedy szukasz Jego twarzy i słuchasz Jego głosu.  

Zachęcam cię byś szukał Jego obecności dzisiejszego poranka. Swoje pierwsze myśli i słowa, zaraz po obudzeniu, skieruj do Boga. "Panie, słyszysz mój głos od rana. Już rano słowa w modlitwę układam, powierzam Tobie - i czekam." (Psalm 5,4)
Ciesz się dzisiaj Bogiem i Jego obecnością!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...