Zrób JEDNO dobre postanowienie

2 stycznia 2019

Na początku roku kolorowe magazyny prześcigają się w wymyślaniu chwytliwych tytułów, "Jak (w końcu) zrealizować swoje postanowienia", "10 sekretów Udanego Roku", etc. Dzisiaj, szczególnie zachęcam cię byś ten nowy rok rozpoczął zgodnie z Bożym zaleceniem, bo przecież nie ma lepszej rady niż ta od Niego! A więc co Biblia nam rekomenduje? Przeczytajmy tekst z Ewangelii Mateusza 22,36-40… "Nauczycielu, które z przykazań prawa uznałbyś za najważniejsze? A Jezus mu odpowiedział: Masz kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Drugie zaś, podobne temu, brzmi: Masz kochać swojego bliźniego tak, jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy".  

Bóg wskazuje tu na właściwą postawę jaką powinieneś rozwijać w tym roku. Dzieli się z tobą głównym przesłaniem wynikającym z Jego przykazań. Postanów kochać przede wszystkim Boga. Zdecyduj się kochać swojego bliźniego. Postanów kochać, przyjacielu. Niech w twoim życiu widoczna będzie radość, łaska i miłość Chrystusa do ludzi. Przynoś radość tym, których Bóg stawia na twojej drodze. Niech ten nowy rok będzie dla ciebie bogaty w Jego obecność, pełny Jego miłości, przepełniony Jego mocą! Życzę ci wyjątkowego roku z Bogiem. Roku, kiedy będziesz mógł zbierać z radością to, co siałeś ze łzami. (Zobacz Psalm 126, 5-6) Roku, w którym będziesz rozwijał swoją relację z Jezusem w nowy, bardziej osobisty sposób!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...