Zwróć się dzisiaj do Tego, który może wszystko!

23 marca 2020

„Abram odparł królowi Sodomy: Wznoszę swą rękę do Pana, Boga Najwyższego, Stwórcy nieba i ziemi” (Księga Rodzaju 14,22).
Przyjacielu, do kogo się zwracasz, kiedy nic nie jest po twojej myśli? Z kim najpierw rozmawiasz? Często naszym pierwszym odruchem jest telefon do przyjaciela, ale czy to naprawdę najlepszy wybór? Nie ma nic złego w tym, że zwierzysz się komuś, komu ufasz. Z drugiej jednak strony, lepiej jest zwrócić się najpierw do Boga, ponieważ On wie wszystko i On może wszystko.
Bo jak mówi Jego Słowo: „Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła” (List do Efezjan 1,22).
Bóg chce mieć w twoim życiu pierwsze miejsce.

Wypowiedz razem ze mną: „Panie, podnoszę swoje ręce do Ciebie. Ty jesteś Wszechmocnym Bogiem, który stworzył niebo i ziemię! Wierzę, że Ty możesz wszystko. Postanawiam stawiać Cię na pierwszym miejscu w moim życiu. W imieniu Jezusa, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...