Zwróć się dzisiaj do Tego, który może wszystko!

16 stycznia 2018

"Abram odparł królowi Sodomy: "Wznoszę swą rękę do Pana, Boga Najwyższego, Stwórcy nieba i ziemi."
Księga Rodzaju 14,22  

Przyjacielu, do kogo się zwracasz, kiedy nic nie układa się tak jak chciałeś? Z kim najpierw rozmawiasz? Czasami naszym pierwszym odruchem jest telefon do przyjaciela, ale czy to naprawdę najlepszy wybór? Nie ma nic złego w tym, że zwierzysz się komuś komu ufasz. Z drugiej jednak strony, lepiej jest zwrócić się najpierw do Boga... ponieważ On wie wszystko i On może wszystko. Bóg chce mieć w twoim życiu pierwsze miejsce.  

Wypowiedz razem ze mną: "Panie, podnoszę swoją rękę do Ciebie. Ty jesteś Wszechmocnym Bogiem, który stworzył niebo i ziemię! Wierzę, że Ty możesz wszystko. Postanawiam stawiać cię w moim życiu na pierwszym miejscu. W imieniu Jezusa, amen."  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...