Zwycięstwo znajdziesz w swojej wierze

14 listopada 2020

Twoja wiara w Jezusa jest najcenniejszym skarbem. Nie tylko otwiera ci bramy nieba, ale pomaga również przezwyciężać trudności tu, na ziemi. Bóg obiecał nam zwycięstwo nad naszymi wrogami i nie ma tutaj żadnych wyjątków, obejmuje to również czas pandemii. Chciałbym dodać ci dzisiaj odwagi wersetem z Biblii, który mówi: „Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Tym zwycięstwem, które pokonało świat, jest nasza wiara” (1 List Jana 5,4). To ważne, byśmy wiedzieli, jak żyć i działać z wiarą w Jezusa Chrystusa. Tylko w Niego.

Narodziłeś się z Boga, uwierzyłeś w Niego. To pozwala ci przezwyciężać trudności, te obecne i te przyszłe! 
Niech Bogu będzie cała chwała, jesteś zwycięzcą w Chrystusie! Śpiewa też o tym Mandisa w tej wspaniałej pieśni:

Nie pozwól, by twoją duszę dręczyły wątpliwości i lęki. Niepewności powiedz z wiarą, że Ten, który cię kocha, Stwórca Bóg, trzyma twoje życie w swoich rękach. Pamiętaj, że twoja wiara przychodzi ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże (zobacz: List do Rzymian 10,17). A zatem Słowo żywi twoją wiarę, a ty możesz góry przenosić. Alleluja!
Twoja wiara jest również tarczą, dzięki której możesz powstrzymać ogniste pociski złego (zobacz: List do Efezjan 6,16). Biblia mówi, że diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając, kogo by pochłonąć (zobacz: 1 List Piotra 5,8).  Wróg chce cię sparaliżować. Strach jest jedną z jego ulubionych broni. Musimy to rozumieć, czytając werset o krążącym wokół lwie. Kiedy ofiara zastyga sparaliżowana ze strachu, staje się łatwym łupem. 

Ale jest dobra wiadomość! „Dlatego poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was” (List Jakuba 4,7). Poddając się Bogu, tym samym mówisz Mu: „Jestem Twoim dzieckiem, polegam na Tobie, moje życie jest w Twoich rękach, a Ty jesteś ze mną”. Poddanie się to rozpoznanie Jego wszechmocy, Jego majestatu i Jego wspaniałości. To wyznawanie wiarą, że On jest twoją najlepszą pomocą w potrzebie!
Przeciwstawiając się diabłu, tym samym mówisz mu: „Zejdź mi z drogi, szatanie! Nie masz prawa do mojego życia. Nie masz nade mną mocy, ponieważ należę do Boga. Bóg jest moim Ojcem. Wierzę w to, co Jezus powiedział w swoim Słowie: Oto obdarzyłem was władzą deptania mocy nieprzyjaciela (Ewangelia Łukasza 10,19). Dlatego znikaj, w potężnym imieniu Jezusa!”. Amen! 
Wypowiadaj te słowa z wiarą, tak często jak potrzebujesz, szczególnie w tym trudnym czasie. Bóg obiecał, że diabeł ucieknie. Tak jak ciemność znika wobec światłości, tak diabeł nie może znieść radosnej wiary dzieci Bożych. Ufaj Bogu, nie daj się zastraszyć, a odniesiesz zwycięstwo!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...