Zwycięstwo znajdziesz w swojej wierze!

28 grudnia 2019

Twoja wiara w Jezusa jest najcenniejszym skarbem. Nie tylko otwiera ci bramy nieba, ale pomaga również przezwyciężać trudności tu na ziemi. Jeden z czytelników „Cudów każdego dnia” przysłał mi wiadomość: „Najbardziej frustruje mnie to, że mam wątpliwości, że brakuje mi wiary w czasie walki”. Jeśli przeżywasz coś podobnego, chciałbym dodać ci otuchy, wskazując na słowa z Biblii: „Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Tym zwycięstwem, które pokonało świat, jest nasza wiara” (1 List Jana 5,4) . Narodziłeś się z Boga, uwierzyłeś w Niego. To pozwala ci zwyciężać trudności, te obecne i te przyszłe! Niech Bogu będzie cała chwała, jesteś zwycięzcą w Chrystusie! Śpiewa też o tym Mandisa w tej wspaniałej pieśni!

Nie kończ tego roku zniewolony przez wątpliwości i lęki. Kiedy strach i niepewność cię zaatakują, wyznawaj z wiarą, że Ten, którego kochasz, Bóg Stwórca, trzyma twoje życie w swoich rękach! I że wszystko – tak, wszystko – współdziała dla twojego dobra, o czym zapewnia nas apostoł Paweł w Liście do Rzymian 8,28P : „A wiemy, że kochającym Boga (...) wszystko służy ku dobremu”. Twoja wiara jest tarczą (List do Efezjan 6,16) , która powstrzymuje ogniste pociski złego. Twoja wiara rodzi się ze słuchania przesłania, a treścią tego przesłania jest to, co mówi Chrystus (List do Rzymian 10,17).
Zatem Słowo buduje twoją wiarę, a ty możesz góry przenosić! Alleluja!
Zakończ rok mocną wiarą i zaufaniem Bogu.
 

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...