Życie chrześcijańskie to znacznie więcej niż religia

17 lipca 2018

Czy myślałeś kiedyś, że życie chrześcijańskie to tylko religia? Oto kilka powodów, że tak nie jest .... Życie chrześcijańskie, które daje Jezus to coś o wiele więcej niż religia... to prawdziwa relacja z Bogiem miłości. Nie chodzi o rozwijanie tylko intelektualnej czy filozoficznej wiedzy o Bogu... chodzi o doświadczanie Jego życia i przeżywanie Jego obecności każdego dnia, o przemianę przez Jego Słowo.  

Biblia jest czymś o wiele więcej niż tylko świętą księgą, którą można czytać jak powieść... to żywe słowo, które w ponadnaturalny sposób przenika i rozdziela nasze wnętrze (List do Hebrajczyków 4,12). "Gdyż Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz. Przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne jest osądzić zamysły i zamiary serca".  

Modlitwa to coś znacznie więcej niż tylko powtarzanie słów... to rozmowa z Bogiem. To wymiana, prawdziwa łączność duchowa. (zobacz Psalm 102,18)  

Społeczność jest czymś o wiele więcej niż tylko chodzeniem od czasu do czasu do kościoła (choć to bardzo pożyteczne)... to doświadczanie obecności żywego Boga, który do nas mówi, który działa i czyni cuda. I dzięki Jego cudownej łasce, Bóg umieścił Swojego Ducha w tobie, jak mówi nam werset z listu do Rzymian 8,15, i pozwolił ci nazywać Siebie Ojcem.  

Nie ograniczaj swojego chrześcijańskiego życia tylko do religijnych praktyk. Wejdź raczej w to wspaniałe doświadczenie, które pozwoli ci nazywać Ojcem Tego, który stworzył wszystko, od którego wszystko ma swój początek!  

Chwała niech będzie Bogu!  

Dziękuję, że żyjesz

Powrót do archiwum...