Życie na Boży rachunek

1 stycznia 2022Dzisiaj autorem rozważania "Cuda każdego dnia" jest Bogusia Król. Modlę się, by jej przemyślenia były dla Ciebie błogosławieństwem.

--

Nowy rok, nowy początek, nowy rozdział. Bóg daje nam nową szansę, otwiera nowe możliwości. Czy wchodzisz w ten rok ze strachem, z lękiem przed nieznanym, czy może entuzjastycznie patrzysz w przyszłość – z wiarą, że wszystko, co najlepsze, jeszcze przed tobą?
Chciałabym cię dzisiaj zapewnić, w oparciu o to, co mówi Boże Słowo, że jeśli twoje życie jest w rękach wszechmocnego Boga, to możesz wchodzić w nowy rok i w każdy kolejny dzień z radością. Rozpoczynając swoją służbę tu, na ziemi, Jezus wypowiedział w synagodze w Nazarecie jedne z najpiękniejszych słów, powtarzając za prorokiem Izajaszem:

„Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował rok łaski Pana. Abym pocieszył zasmuconych (…) dał im olejek radości zamiast żałobnej szaty i pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia (Iz 43,18-19, Łk 4,18-19).

Rok jubileuszowy dla ludu Izraela był nakazem Bożym. Wszyscy, którzy utracili swoją własność i posiadłości, na nowo je wtedy odzyskiwali, zadłużeni byli uwalniani od długów, zubożałe rodziny nabywały prawo do utraconego majątku rodzinnego. Był to rok radości z powodu odzyskania wolności i własności. Był to też czas odpoczynku od pracy i walki o przetrwanie. Rok ten oznaczał życie na Boży rachunek, poleganie na Jego zaopatrzeniu.

Jezus ogłosił rok łaski Pana, w którym każdy, ty również, możesz doświadczyć całkowitego przebaczenia, darowania swoich długów, uwolnienia od swoich ciężarów, lęków, trosk, zmartwień; w którym masz możliwość wejść w nowy, jasny dzień, w światło, którego promienie rozgrzeją twoje serce; możesz doświadczyć pocieszenia i zaopatrzenia wszystkich swoich potrzeb, możesz stać się dziedzicem niezmierzonych bogactw swojego Ojca.
Czyż nie jest to dobra, najlepsza wiadomość na początek nowego roku?

Niech te słowa przyniosą ci nadzieję i pociechę!  

Dobrze, że jesteś!

Powrót do archiwum...