Życie zgodne z prawami Królestwa

7 czerwca 2022

Być może jako obywatel Bożego Królestwa doświadczyłeś już odrzucenia, dyskredytacji czy wyśmiania przez innych. A.W. Tozer, kaznodzieja i autor książek, pisze, dlaczego tak się dzieje: „Prawdziwy chrześcijanin jest dziwny – kocha kogoś, kogo nigdy nie widział, i codziennie poufale z nim rozmawia. Spodziewa się trafić do nieba dzięki czyjemuś poświęceniu się i czyni się pustym, by zostać napełnionym. Przyznaje się do winy, by zostać uznanym za prawego, uniża się, by zostać wywyższonym, a najsilniejszym jest wtedy, gdy jest słaby. Nazywa się najbogatszym, gdy nic nie posiada i najszczęśliwszym, gdy wcale nie czuje się dobrze. Umiera, by żyć, daje, by otrzymać, widzi to, co niewidzialne, słyszy to, co niesłyszalne i rozumie to, co przekracza ludzki rozum”.

Tak, dla ludzi wokół takie życie jest niezrozumiałe i niewytłumaczalne. Czego zaś ludzie nie rozumieją, to najczęściej odrzucają. Takie życie budzi ich sumienia, które obnażają prawdę o nich samych. A tego nikt nie lubi.
Podobnie jak świat odrzucił Jezusa, tak odrzuci też Jego naśladowców.
„Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem: „Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeśli mnie prześladowali, i was prześladować będą” (J 15,20).

Jestem pewna, że żyjąc w bliskiej relacji ze swoim Mistrzem, te Boże zasady, działające w Jego Królestwie, choć niezrozumiałe i dziwaczne dla innych, możesz sprawdzić w praktyce i potwierdzić, że to naprawdę tak wygląda.
Możesz doznać dziś szczęścia, choć wcale nie czujesz się dobrze i doświadczasz prześladowań z powodu swojej wiary. Możesz, bo nie było na ziemi bardziej spełnionego, zadowolonego i mądrego człowieka niż Jezus. A to przecież On jest twoim Nauczycielem. Ucz się od Niego, jak żyć!

Błogosławionego dnia!  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...