Żyj w pokoju!

16 listopada 2020

W czasach, kiedy przeżywamy wiele rozczarowań i stresów z powodu pandemii, może wydawać się, że życie wymknęło się spod Bożej kontroli. Ale nawet jeśli wszystko wydaje się iść kompletnie w złym kierunku, Bóg obróci to na swoją korzyść. To On panuje! (List do Rzymian 8,28). Wierzę, że to właśnie chciałby powiedzieć ci dzisiaj Bóg...

„Moje dziecko, Ja wiem, jakie wiążę z tobą plany. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać ci szczęśliwą przyszłość i nadzieję (Księga Jeremiasza 29,11). Czasem trudno jest ci zrozumieć, co się dzieje, ale pamiętaj, że wszystko współdziała ku dobremu, ponieważ wszystko jest Mi podporządkowane (List do Hebrajczyków 2,8). Czas jest w moim ręku i ty również jesteś w moim ręku (Psalm 95,4). Ja jestem Skałą Wieczną (Księga Izajasza 26,4) i chronię cię w swojej obecności (Księga Wyjścia 33,22).

Wiem, że mnie kochasz. Ja też cię kocham. Pokochałem cię, zanim powstał świat. Okazałem swoją miłość, umierając za ciebie na krzyżu. Zawsze będę cię kochał. Nigdy nie będziesz sam. Będę z tobą aż do końca (Ewangelia Mateusza 28,20). Nie zostawię cię sierotą (Ewangelia Jana 14,18). Mój Duch Święty żyje w tobie i prowadzi cię dzień po dniu. Oczekuj, że będę działał w twoim życiu w zaskakujący sposób. Przygotuj się na to, że twoja sytuacja może diametralnie się zmienić, ponieważ potrafię zamieniać złe rzeczy w dobre. 

Zaufaj Mi. Sprawiam, że wszystko służy ku dobremu. Nawet jeśli czasem wydaje się, że sprawy idą w złym kierunku, zmienię ich kierunek. Mój plan dla twojego życia jest dobry i pełny błogosławieństw. I pamiętaj, że moje powołanie jest nieodwołalne. Żyj w pokoju! Przychodzę właśnie teraz! (Księga Jozuego 5,14)”.

Poświęć trochę czasu, by zastanowić się nad wersetem tygodnia: „A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani” (List do Rzymian 8,28).
Niech Bóg cię błogosławi!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...