A co, jeśli urodziłeś się, by pokazać Jego miłość?

4 lipca 2019

Krok po kroku, dzień po dniu, jesteś coraz bliżej Boga i rośniesz. A może Bóg daje ci wzrost, by błogosławić życie innych? „Wówczas usłyszałem głos Pana. Pytał: Kogo poślę? Kto nam pójdzie? Odpowiedziałem: Oto jestem, poślij mnie!” (Izajasz 6,8) Bóg stopniowo kształtuje i przemienia twoje życie. On daje ci Swoje Słowo i Swoje obietnice. Jesteś powołany do tego, by Mu służyć, oddając Mu swoje życie jako kanał błogosławieństw dla innych. On wlewa Swoją łaskę, mądrość i siłę w twoje życie, czyniąc cię ambasadorem miłości i błogosławieństwa gdziekolwiek jesteś.
Jesteś okryty Jego Duchem i wypełniony Jego życiem, byś sam mógł być inny i dokonywać zmian wokół, dzieląc się Jego miłością.
Pamiętaj, Jezus jest światłością świata, a ty jesteś tym, który świeci Jego światłem!
Zachęcam cię, byś poszedł dalej… Byś miał pozytywny wpływ na życie tych, którzy są blisko ciebie.
Pomódl się ze mną: „Panie, chcę całkowicie zakorzenić moją tożsamość w Tobie. Jestem Twój, ukształtowany przez Ciebie. Chcę więcej Ciebie, bym mógł dawać i być błogosławieństwem dla tych, którzy są wokół mnie. Użyj mnie, by okazać Swoją miłość. W imieniu Jezusa, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...