Regulamin korzystania z serwisu

1. Regulamin darowizn na rzecz serwisu internetowego cudakazdegodnia.pl/wesprzyj (dalej: Regulamin)

2. Ogólne warunki świadczenia Usług.

3. Wsparcie działalności Organizacji

4. Postanowienia końcowe

Wróć