Polityka prywatności serwisu

Jesus.net jest zaangażowany w ochronę twoich danych osobowych oraz deklaruje jawność sposobów ich wykorzystania bez względu na rodzaj naszych interakcji – czy pracujesz dla nas lub jesteś naszym wolontariuszem, czy wspierasz nas finansowo, korzystasz z naszych usług, prosisz o informacje, szkolenie, albo chcesz się dowiedzieć więcej o naszej pracy. Zależy nam, by wykorzystywać twoje dane osobowe zgodnie z naszymi zobowiązaniami. Jesteśmy zobowiązani, by przedstawić ci te zasady w Polityce Prywatności, zgodnie z obowiązującym nas prawem: - Holenderskie rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych (Algemene Verordening Gegevensverwerking, AVG) z dnia 25 maja 2018 (w oparciu o regulacje o ochronie danych osobowych (EU) 2016/679) - Dyrektywa Komisji Europejskiej o Prywatności oraz Komunikacji Elektronicznej – regulacje z roku 2003.

Nie będziemy wykorzystywali twoich danych w sposób, którego byś się rozsądnie nie spodziewał. Zapewniamy cię, że chcemy chronić i odpowiednio traktować dane osobowe użytkowników naszych serwisów. Publikujemy tą Politykę Prywatności, żeby przedstawić nasze podejście do tego tematu.

Administratorem twoich danych osobowych będzie Stichting Jesus.net Foundation („Jesus.net”). Gdy używamy sformułowań „my”, „nam” lub „nasz”, odnosimy się do Jesus.net i stowarzyszonych partnerów. Jesus.net jest międzynarodową siecią lokalnych organizacji misyjnych z całego świata. Jesus.net istnieje dzięki obecności uczestniczących partnerów na całym świecie. W celu dostarczania naszych usług, projektów, gromadzenia funduszy, możemy dzielić się danymi osobowymi z jednym z partnerów Jesus.net. Jesus.net jest fundacją zarejestrowaną pod adresem Watertorenweg 172, 3063 HA, Rotterdam, Holandia.
Holenderski NIP (RSIN) to: 851832489.
Celem tej wiadomości jest przedstawić w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy twoje dane osobowe. Jeśli masz jakiekolwiek pytania w sprawie naszej Polityki Prywatności, proszę napisz do nas:
Email: kontakt@cudakazdegodnia.pl
Adres korespondencyjny:
Jesus.net
Watertorenweg 172
3063 HA, Rotterdam
Holandia
Strona internetowa cudakazdegodnia.pl jest administrowana przez partnera Jesus.net – Platformę Szukając Boga administrowaną przez Stowarzyszenie Deorecordings (ul. Malinka 65D/2, 43-460 Wisła).

Czym są dane osobowe?

Dla celów naszej Polityki Prywatności, dane osobowe to informacje o tobie, indywidualnie, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, jak również twoje preferencje, zainteresowania (włącznie z poglądami religijnymi), oraz inne informacje, którymi możesz się z nami podzielić.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Możemy zbierać i przechowywać twoje dane…

Jeśli masz 16 lat lub mniej?

Jeśli masz 16 lat lub mniej, zanim przekażesz nam jakiekolwiek dane osobowe na swój temat musisz uzyskać zgodę swojego rodzica/prawnego opiekuna.

Jakie informacje możemy gromadzić?

Gdy jesteś z nami w kontakcie telefonicznym, mailowym, osobistym lub on-line, możemy zbierać informacje na twój temat (w tej Polityce Prywatności odnosimy się do nich jako “dane osobowe”). Mogą zawierać twoje imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, datę urodzenia, stanowisko pracy oraz szczegóły twojej edukacji i kariery, powody, dla których jesteś zainteresowany Jesus.net i inne informacje dotyczące twojej osoby, którymi zdecydujesz się z nami podzielić.

Prawo o ochronie danych uznaje pewien rodzaj danych osobowych za bardziej wrażliwe. Są one określone jako dane ‘wrażliwe’ lub ‘specjalnej kategorii’ i uwzględniają informacje ujawniające pochodzenie rasowe czy etniczne, religijne i filozoficzne przekonania oraz opinie polityczne, członkostwo w związkach zawodowych, dane genetyczne czy biometryczne, informacje dotyczące zdrowia oraz dane związane z życiem seksualnym lub orientacją seksualną.

Na podstawie twojej wyraźnej zgody możemy gromadzić dane osobowe wrażliwe, jeśli zdecydujesz się powiedzieć nam o swoich doświadczeniach, w związku z dostarczanymi przez nas usługami.

Jak i dlaczego wykorzystujemy twoje dane?

Wykorzystujemy twoje dane osobowe w następujących celach:

Z kim dzielimy się twoimi danymi?

Będziemy wykorzystywali twoje dane wyłącznie do celów, do których zostały pozyskane. Nigdy nie sprzedamy lub nie przekażemy danych osobowych żadnej osobie postronnej dla jej własnych celów, jak również nigdy nie otrzymasz komunikacji marketingowej z innych firm, organizacji charytatywnych czy innych w wyniku ujawnienia nam swoich danych.

Przekażemy twoje dane osobowe wyłącznie do następujących celów:
Zewnętrzni dostawcy: Może być konieczne, byśmy przekazali twoje dane dostawcom usług lub bazom danych, którzy pomagają nam zapewnić nasze usługi, projekty lub zbierać fundusze. Tacy dostawcy będą działać wyłącznie na podstawie otrzymanych od nas instrukcji i podlegają sprawdzeniu przed podpisaniem współpracy, a zawarte w umowach zobowiązania uwzględniają restrykcyjne warunki na temat ochrony danych.

Aktualnie mamy podpisaną umowę z jednym dostawcą usług:

Wymóg prawny: Podporządkujemy się prośbom ujawnienia danych, gdy będzie to wymagane przez prawo. Na przykład, możemy ujawnić twoje dane osobowe urzędowi w celach śledztwa podatkowego, lub agencjom egzekwującym prawo w celach zapobiegania lub wykrycia przestępstwa. Możemy również podzielić się twoimi danymi ze służbami ratunkowymi, jeżeli mamy podstawy twierdzić, że występuje ryzyko zagrożenia poważną krzywdą wobec ciebie lub innej osoby. Zawsze staramy się zapewnić, że dane osobowe będą wykorzystane przez osoby trzecie dla celów zgodnych z prawem oraz z tą Polityką Prywatności.

Strony osób trzecich

Na naszej stronie możesz znaleźć linki do innych stron internetowych, które są prowadzone przez osoby trzecie, jak na przykład przez inne organizacje, sponsorów, dostawców treści czy strony reklamujące się. Po kliknięciu na linka lub przycisk kierujący cię do zewnętrznej strony, opuszczasz naszą stronę i zostajesz przeniesiony na strony poza naszą kontrolą. W związku z tym nasza Polityka Prywatności już tam nie obowiązuje.

Musisz przeczytać Politykę Prywatności strony internetowej osób trzecich, żeby dowiedzieć się w jaki sposób będą wykorzystywane twoje dane osobowe. Na niektórych naszych stronach wykorzystujemy treść przygotowaną przez osoby trzecie. Nie odpowiadamy za zasady związane z prywatnością, ani za treść zewnętrznych stron ani zewnętrznych dostawców.

W jaki sposób chronimy twoje dane?

Aby upewnić się, że twoje dane osobowe są bezpieczne używamy technicznych oraz organizacyjnych zabezpieczeń. Ograniczamy dostęp do informacji do osób, które potrzebują je znać, oraz upewniamy się, że nasi ludzi są świadomi, że te informacje mają być używane wyłącznie w zgodzie z tą Polityką Prywatności. Regularnie przeglądamy listy osób, które mają dostęp do przechowywanych przez nas informacji, aby zapewnić, że te dane są dostępne tylko przez przeszkolonych pracowników, wolontariuszy, zleceniobiorców.

Nasze formularze on-line są zawsze zaszyfrowane, a nasza sieć jest chroniona oraz regularnie kontrolowana.

Jeżeli używasz swojej karty kredytowej lub debetowej, by przesłać dotację, kupić coś, lub zarezerwować on-line, bezpiecznie przekazujemy szczegóły twojej karty naszym partnerom, zajmującym się przetwarzaniem płatności. Zgodnie z rynkowymi standardami, nie przechowujemy tych danych na naszej stronie.

Mimo tego, należy być świadomym, że istnieje ryzyko związane z przesyłaniem informacji w sieciach publicznych, lub z korzystaniem z ogólnodostępnych komputerów i nie możemy 100-procentowo zagwarantować bezpieczeństwa danych (włącznie z danymi osobowymi) ujawnionych lub przekazanych za pomocą sieci publicznych.

Jak długo będziemy przechowywać twoje dane?

Jeżeli chodzi o dane osobowe związane z transakcjami finansowymi, tak długo jak jest to wymagane przez prawo dotyczące podatków i księgowości (może to być do sześciu lat od wykonanej transakcji).

Jeśli poprosisz o zaprzestanie przetwarzania twoich danych osobowych do celów marketingowych, w niektórych przypadkach będziemy musieli dodać twoje dane do pliku blokującego, dzięki któremu twoja prośba będzie zaadresowana.

Odnośnie pozostałych danych osobowych, będziemy je przechowywać nie dłużej niż jest to potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone.

Jak działa międzynarodowe przekazywanie danych osobowych?

Możemy korzystać z usług dostawcy zlokalizowanego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), co oznacza, że twoje dane mogą być przekazywane, przetwarzane i gromadzone poza EOG. Powinieneś wiedzieć, że prawna ochrona danych osobowych w krajach poza EOG może nie być równorzędna z poziomem ochrony zapewnionym wewnątrz EOG.

Jednakże podejmujemy kroki, aby wprowadzić odpowiednie zapezpieczenia podczas przetwarzania twoich danych osobowych przez dostawcę, jak na przykład uwzględniając w umowach współpracy warunki zatwierdzone przez Komisję Europejską. Dzieląc się z nami danymi osobowymi zgadzasz się na takie przekazywanie, gromadzenie oraz przetwarzanie w miejscu poza EOG.

Jakie masz prawa w związku ze swoimi danymi osobowymi?

Ustawodawstwo dotyczące danych osobowych daje ci prawo otrzymania dostępu do twoich danych osobowych, które są przetwarzane przez Jesus.net oraz do poprawienia nieścisłości. Masz również prawo poprosić nas o wymazanie twoich danych osobowych, czy ograniczenie przetwarzania twoich danych lub sprzeciwić się naszemu przetwarzaniu twoich danych osobowych. Jeśli zechcesz skorzystać z przysługujących ci praw, napisz list (lub email) i prześlij go załączając kopie dwóch niezależnych dokumentów identyfikujących twoją tożsamość, które zawierają zdjęcie i potwierdzają twój adres, jak na przykład paszport, prawo jazdy lub rachunek. Prześlij również dodatkowe informacje związane z wcześniejszą komunikacją z nami, które mogą nam pomóc zlokalizować twoje dane.

Możesz przesłać te dokumenty pocztą na adres:
Data Protection Officer
Jesus.net
Watertorenweg 172
3063 HA, Rotterdam
the Netherlands

Alternatywnie, możesz wysłać email załączając formularz i skany lub zdjęcia dwóch form twojej identyfikacji na adres:
info@jesus.net

Odpowiemy w ciągu 30 dni od otrzymania twojej pisemnej prośby oraz kopii twoich dokumentów tożsamości.

W jaki sposób złożyć skargę lub wyrazić zaniepokojenie

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji lub masz pytania dotyczącej tej Polityki Prywatności, jeśli chcesz złożyć oficjalną skargę dotyczącą naszego podejścia do ochrony danych lub chcesz wyrazić zaniepokojenie związane z prywatnością, skontaktuj się z Jesus.net:
Email:
info@jesus.net

Adres korespondencyjny:
Jesus.net
Watertorenweg 172
3063 HA, Rotterdam
the Netherlands

Gdy chcesz złożyć skargę w związku z naszym niewłaściwym traktowaniem twoich danych osobowych, postępuj zgodnie z procedurą dotyczącą skarg. Jeśli nie jesteś zadowolony z otrzymanej odpowiedzi, zgłoś swoje zaniepokojenie właściwej jednostce ustawowej.

Czym są ciasteczka (ang. cookies)?

Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe, które są ściągane i przechowywane na twoim urządzeniu podczas odwiedzania stron internetowych. Ciasteczka są rozpowszechnionym narzędziem wśród właścicieli stron www, używanym w celach zapewnienia ci dobrego doświadczenia podczas przeglądania stron, a właścicielom dostarczają informacje, które mogą pomóc im poprawić ich strony. Odwiedzając naszą stronę, możemy wysłać „ciasteczko” na twój komputer i obserwować twoją wizytę. Działa ono jak karta identyfikacyjna, która pozwala naszej stronie rozpoznać cię i zachować informacje, które mogą być odpowiednie w kontakcie z naszą stroną. Ciasteczko pozwala nam obserwować twoją wizytę na stronie, dzięki czemu lepiej rozumiemy twoje wykorzystanie naszej strony i możemy dostosować ją, by lepiej odpowiadała twoim potrzebom.

Jakich ciasteczek używamy I w jakich celach?

Podzieliliśmy wykorzystywane ciasteczka na dwie kategorie – ciasteczka sprawności oraz ciasteczka funkcjonowania. Każda z tych kategorii jest opisana poniżej, uwzględniając szczegóły konkretnych ciasteczek, aczkolwiek możemy wykorzystywać dodatkowe lub zamienne ciasteczka wewnątrz każdej grupy.

Zwróć uwagę, że osoby trzecie (włącznie z, np. sieciami reklamowymi i dostawcami zewnętrznych usług jak analitykami ruchu w internecie) również mogą wykorzystywać ciasteczka, które są poza naszą kontrolą. Te ciasteczka mogą być z grupy ciasteczek funkcjonowania lub ciasteczek reklamowych.

Poprawiają twoje doświadczenie korzystania ze strony, rozpoznając kiedy wracasz na naszą stronę, na przykład poprzez zapamiętywanie preferencji dostępu. Na naszej stronie wykorzystujemy następujące ciasteczka sprawności:

Dzięki nim możemy obserwować i poprawiać funkcjonowanie naszej strony. Na przykład pozwalają na liczenie odwiedzających, identyfikują źródło ruchu oraz wskazują na najbardziej popularne części strony.

W jaki sposób mogę kontrolować używanie cookies?

Do momentu zmiany ustawień większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje ciasteczka. Jeśli chcesz ograniczyć, zablokować lub usunąć ciasteczka ustawione na stronach www, zazwyczaj możesz to uczynić w ustawieniach przeglądarki. Można je zwykle znaleźć w „opcjach” lub „preferencjach” w menu przeglądarki.

Zwróć jednak uwagę, że gdy ustawisz twoją przeglądarkę by blokowała wszystkie ciasteczka, możesz nie być w stanie dotrzeć do wszystkich części naszego serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień to nasza strona będzie wysyłała ciasteczka.

Kiedy ta Polityka Prywatności może ulec zmianie?

Nasza Polityka Prywatności może od czasu do czasu ulegać zmianom, więc proszę sprawdzaj ją co jakiś czas, żeby zobaczyć, czy nie wprowadziliśmy żadnych aktualizacji czy zmian.